Vrede, cultuur en educatie

Door het organiseren van activiteiten in de samenleving willen wij vrede, cultuur en educatie bevorderen. Wij werken samen met andere maatschappelijke en niet-gouvernementele organisaties om jongerenprogramma’s, tentoonstellingen, culturele evenementen en symposia tot stand te brengen, waarbij de humanistische idealen van het Nichiren Boeddhisme de grondslag vormen.

Vrede door dialoog

Daisaku Ikeda, de voorzitter van de SGI is een baanbrekende voorvechter van de dialoog als middel om bruggen te slaan tussen culturen en oplossingen te zoeken voor mondiale problemen. Hij heeft uitvoerige dialogen gevoerd met vooraanstaande denkers en leiders op het gebied van educatie, cultuur, kunst, politiek en wetenschap. Zoals met de econoom J.K. Galbraith, vredesactivist Joseph Rotblat, milieuactiviste Wangari Maathai, mensenrechtenactivisten zoals Adolfo Pérez Esquivel en de Indonesische islamitische leider Abdurrahman Wahid.

Meer dan 50 van Ikeda’s dialogen zijn in boekvorm uitgebracht. ‘Kies het leven’, zijn dialoog met de Britse historicus Arnold Toynbee, die hij voor het eerst ontmoette in 1972, is in 28 talen uitgebracht.

Door de dialoog aan te gaan met denkers en leiders op verschillende terreinen is er een uitgebreid netwerk van betrokken individuen opgebouwd. De lekenorganisatie wordt nu in de wereld gezien als een model van actief en sociaal geëngageerd boeddhisme en als een wereldorganisatie die zich inzet voor de strijd tegen maatschappelijk lijden.

Vredesvoorstel

Om de Verenigde Naties te steunen biedt president Ikeda elk jaar op 26 januari, de Dag van de SGI, de VN een vredesvoorstel aan waarin hij concrete voorstellen doet ter hervorming en versterking van de VN. Vele voorstellen hierin zijn door de VN aangenomen en wereldwijd in praktijk gebracht. In het handvest van de SGI staan de kernbeginselen van dit boeddhisme verwoord in een hedendaags idioom.

Cultuur

De SGI is van mening dat culturele activiteiten en uitwisselingen een ideale manier zijn om banden van vriendschap tussen mensen van verschillende culturen en nationaliteiten tot stand te brengen. Culturele en muzikale evenementen dragen bij aan wederzijdse waardering voor het diverse culturele erfgoed en helpt de band van mens tot mens te versterken, wat de basis is voor een vreedzame wereld.

Educatie

Het Soka-onderwijssysteem is gebaseerd op de kindgerichte onderwijskundige filosofie van oprichter van de Soka Gakkai Tsunesaburo Makiguchi. Het Soka-onderwijssysteem werd opgericht door Daisaku Ikeda voor het opleiden van wereldburgers die zullen bijdragen aan de samenleving en de grondslag voor vrede zullen versterken.

In Japan is er Soka-onderwijs vanaf de kleuterschool tot en met de universiteit. Er zijn ook Soka-kleuterscholen geopend in Singapore, Maleisië, Hongkong, Brazilië en Korea. De Soka Universiteit van Amerika (SUA) in Aliso Viejo, Californië, biedt een uniek programma geesteswetenschappen aan dat is gericht op het bestuderen van mondiale kwesties.

Aanverwante organisaties

De Soka Gakkai en SGI hebben verschillende aanverwante organisaties. De activiteiten van deze organisaties zijn voor iedereen toegankelijk en bedoeld om vrede, cultuur en educatie te bevorderen.