Earth Charter – Kiemen van verandering

Het Earth Charter (Handvest van de Aarde) is een handvest waarin principes staan voor het opbouwen van een rechtvaardige en duurzame, vredige en wereldwijde samenleving in de 21e eeuw. Dit handvest inspireert ons tot een nieuw begrip van de onderlinge verbondenheid van alles en van een gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijn van de mensheid en van al wat leeft.


Het werd gelanceerd in 2000 in het Vredespaleis te Den Haag. Het Earth Charter is een ‘document van de mensen’ en is het resultaat van een uniek proces van dialogen voeren, dat gedurende een aantal jaren over de hele wereld heeft plaatsgevonden. Daardoor is het handvest een afspiegeling van de wereldwijde instemming met gedeelde waarden die door gewone mensen belangrijk worden gevonden.

Omdat het uitgaat van de verantwoordelijkheid van ieder mens, is het Earth Charter een document dat aanzet tot actie. Het onderstreept dat de visie van ieder persoon onmisbaar is om de toekomst vorm te geven.

Kiemen van verandering

Speciaal voor de Earth Summit die in 2002 plaatsvond in Johannesburg ontwikkelde de SGI de tentoonstelling Seeds of Change. Hierin wordt de kracht belicht die ieder mens bezit om een positieve verandering teweeg te brengen in de eigen omgeving, wat soms grote gevolgen heeft voor een hele streek of zelfs een heel land. Deze tentoonstelling is ook beschikbaar in een Nederlandstalige versie met de titel Kiemen van verandering.

Sinds de lancering ervan in november 2007 heeft deze tentoonstelling op veel plaatsen in Nederland gestaan.

Links

SGI en Earth Charter

Earth Charter in Nederland