Initiatieven in de samenleving

10De SGI is betrokken bij een groot aantal en breed opgezette maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het bereiken van een positieve verandering zowel in het leven van de individuele mens als in de samenleving in haar geheel.

SGI-leden willen bijdragen aan een cultuur van vrede, de emancipatie van de mens en het smeden van vriendschapsbanden tussen mensen onderling.

Educatieve activiteiten zijn gericht op vrede en ontwapening, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Daarnaast levert de SGI een bijdrage aan culturele uitwisseling, interreligieuze dialoog en voert zij humanitaire hulpacties uit in noodsituaties.

De SGI is als niet-gouvernementele organisatie (ngo) aangesloten bij de Verenigde Naties. Zij werkt samen met andere gelijkgestemde ngo’s en netwerken en met VN-deelhoofdkantoren in New York, Genève en Wenen.

De activiteiten van de SGI komen het best tot uitdrukking in de sociale omgeving van elk lid. In de samenleving, in hun familie en op het werk spannen SGI-leden zich in om te laten  zien hoe één persoon het verschil kan maken.

Links naar voorbeelden in de samenleving

Jaarlijks vredesvoorstel van Daisaku Ikeda

Reizende tentoonstelling en lesmateriaal: Kiemen van verandering

Tentoonstellingen

Publicaties – Indigo