Dialogen

SGI-NL

Daisaku Ikeda heeft voortdurend dialogen gevoerd met toonaangevende personen op verschillende vakgebieden uit heel de wereld. Een diep verlangen naar vrede is altijd de drijfveer geweest in zijn omvangrijke geschriften en zijn inspanningen om dialoog en uitwisseling tussen verschillende volkeren en culturen te bevorderen.

Na in 1960 het presidentschap van de Soka Gakkai op zich te hebben genomen, is Ikeda zich beginnen in te zetten voor burgerdiplomatie, in een poging de door de Koude Oorlog verdeelde wereldleiders tot dialoog aan te zetten. Begin jaren 70, toen de spanningen tussen China en de voormalige Sovjet-Unie hoog opliepen en zich langs de gemeenschappelijke grenzen troepen verzamelden, organiseerde hij een aantal ontmoetingen met de leiders van de twee landen om de spanning tussen de twee landen te verminderen.

Ook speelde hij een rol bij het herstellen van diplomatieke banden tussen China en Japan. Hij is met name zeer actief geweest in zijn pogingen een vriendschapsbrug te slaan tussen de Aziatische landen die tijdens de oorlog geleden hadden onder de Japanse agressie. Ikeda blijft de dialoog bevorderen als het meest fundamentele startpunt voor vrede. Een aantal van zijn dialogen met vooraanstaande figuren zijn in boekvorm gepubliceerd.