Boeken

SGI-NL

Daisaku Ikeda is een actief schrijver, dichter en vredesactivist, en wordt wereldwijd gezien als een van de belangrijkste personen die de tijdloze wijsheid van het boeddhisme weet toe te passen op de vele hedendaagse kwesties die de mensheid het hoofd moet bieden.

Poëzie

Daisaku Ikeda is een enthousiast en productief dichter. Hij maakt gebruik van traditionele Japanse dichtvormen waarin gevoel en waarneming gevat worden in enkele korte zinnen. Maar ook past hij het vrije metrum toe waarin een enkel gedicht soms enkele honderden zinnen bevat. Walt Whitman en Victor Hugo beschouwt hij als de degenen die de grootste invloed op hem hebben gehad. Ikeda heeft diverse onderscheidingen voor zijn dichtkunst ontvangen. In 1981 werd hem de titel ‘gelauwerd dichter’ verleend door de World Academy of Arts and Culture, India. Ook is hij een in het buitenland verblijvend lid van de Braziliaanse Academie der Letteren.

Fotografie

Ikeda is een actief amateur-fotograaf. Hij beschrijft zijn foto’s als een “gevecht om de waarheid te vangen”; hij schrijft erover: “Het zou me heel gelukkig maken als ik tot op zekere hoogte mijn vreugde kan overbrengen over de uitwisseling met de natuur, de ‘spiegel van het hart’.”

Vredesvoorstellen

Ieder jaar publiceert Ikeda een vredesvoorstel, waarin het onderlinge verband tussen boeddhistische kernbegrippen en de verschillende uitdagingen waar de wereld als geheel voor staat in worden onderzocht, in een poging vrede en menselijke veiligheid te realiseren. Lees het Vredesvoorstel 2012.

Lijst van gepubliceerde werken [enkele hiervan zijn in het Nederlands verkrijgbaar]
Dialogen:

– Choose Life: A Dialogue (English Edition, Oxford University Press, 1976) Arnold Toynbee and Daisaku Ikeda
– Before It Is Too Late (English Edition, Kodansha International, 1984) Aurelio Peccei and Daisaku Ikeda
– Dawn After Dark (English Edition, Weatherhill, Inc., 1991) Rene Huyghe and Daisaku Ikeda
– Human Values in a Changing World (English Edition, Lyle Stuart, Inc., 1987) Bryan Wilson and Daisaku Ikeda
– Choose Peace (English Edition, Pluto Press, 1995) Johan Galtung and Daisaku Ikeda
– Humanity at the Crossroads – An Inter-cultural Dialogue (Oxford University Press, 1988) Karan Singh and Daisaku Ikeda

Romans, essays en poëzie:

– The Human Revolution Volumes 1 to 14 (English Edition, John Weatherhill, Inc.) Daisaku Ikeda
[Nederlandse vertaling deel 1 en 2: Verkrijgbaar in de winkels in de SGI-NL-centra]
– A Youthful Diary (World Tribune Press, 2000) Daisaku Ikeda
– Glass Children and Other Essays (English Edition, Kodansha International, 1979, 1983) Daisaku Ikeda
– Songs from my Heart (English Edition, John Weatherhill, Inc., 1978) Daisaku Ikeda
– Letters of Four Seasons (English Edition, Kodansha International, 1980) Yasushi Inoue and Daisaku Ikeda

Boeddhisme:

– Life: An Enigma, A Precious Jewel (English Edition, Kodansha International, 1982) Daisaku Ikeda
– The Living Buddha (English Edition, John Weatherhill, Inc., 1976) Daisaku Ikeda
– Buddhism, The First Millennium (English Edition, Kodansha Internationl, 1977) Daisaku Ikeda
– The Flower of Chinese Buddhism (English Edition, John Weatherhill, Inc., 1986) Daisaku Ikeda
– Unlocking the Mysteries of Birth and Death: Buddhism in the Contemporary World (English Edition, Macdonald, 1988) Daisaku Ikeda
– Buddhism and the Cosmos (English Edition, Macdonald, 1985) Daisaku Ikeda, Masayoshi Kiguchi and Eiichi Shimura
– Buddhism: The Living Philosophy (English Edition, The East Publications, Inc., 1974) Daisaku Ikeda

Voor de jeugd:

– The Way of Youth (Middleway Press, 2000) Daisaku Ikeda
– Gesprekken met jongeren, deel 1 & 2. [Verkrijgbaar in de winkels in de SGI-NL-centra]
– The Snow Country Prince (English Edition, Oxford University Press, 1990) Daisaku Ikeda
– The Cherry Tree (English Edition, Oxford University Press, 1991) Daisaku Ikeda