Biografie

SGI-NL

Daisaku Ikeda is de voorzitter van de Soka Gakkai Internationaal (SGI). Daisaku Ikeda werd op 2 januari 1928 geboren in Tokio. In 1947, op negentienjarige leeftijd, besloot Ikeda zich aan te sluiten bij het lekengenootschap de Soka Gakkai. Meer dan tien jaar werkte hij aan de zijde van zijn leermeester en tweede president Josei Toda om de Soka Gakkai tot ontwikkeling te brengen en een sterk fundament te leggen. Na Toda’s dood werd Ikeda de derde president (voorzitter) van de Soka Gakkai. Daisaku Ikeda is actief op het gebied van fotografie, literatuur en dichtkunst.

Vroege jeugd
Daisaku Ikeda werd op 2 januari 1928 geboren in Tokio als vijfde zoon in een arm arbeidersgezin dat leefde van de zeewierteelt. Als kind was zijn gezondheid heel zwak. Hij voerde jarenlang strijd met de levensbedreigende ziekte tuberculose. Op het moment dat Japan zich in de Tweede Wereldoorlog stortte was Daisaku in zijn tienerjaren. Door zijn ervaring met de vernietigende werking van de oorlog en het verlies van zijn oudere broer aan het front nam hij de diepe beslissing zijn leven te wijden aan wereldvrede.

Aansluiting bij de Soka Gakkai
In 1947, op negentienjarige leeftijd, woonde Ikeda een lezing bij van de toenmalige voorzitter van de Soka Gakkai, Josei Toda. Diep onder de indruk van Toda’s persoonlijkheid, diens heldere filosofie en antimilitaristisch verzet tijdens de oorlog, besloot Ikeda zich aan te sluiten bij het lekengenootschap de Soka Gakkai (Organisatie voor het Creëren van Waarde). Ikeda was vastbesloten om van Toda te leren en Toda was van beslissende invloed op zijn leven.

Zijn studie onder leiding van Josei Toda
Al vanaf zijn jeugd had Ikeda grote interesse voor literatuur en in zijn tienerjaren begon hij gedichten te schrijven. Toen hij zijn universitaire studie niet kon voortzetten, bood Toda, niet alleen boeddhistisch filosoof maar ook leraar en uitgever, aan hem privéles te geven.
Meer dan tien jaar werkte hij aan de zijde van zijn leermeester om de Soka Gakkai tot ontwikkeling te brengen en een sterk fundament te leggen. Na Toda’s dood werd Ikeda de derde president van de Soka Gakkai.

Privéleven en interesses
Daisaku Ikeda is actief op het gebied van fotografie, literatuur en dichtkunst. Hij heeft twee zonen, Hiromasa en Takahiro, en woont met zijn vrouw Kaneko in Tokio.