Activiteiten

SGI-NL

Door de vernietiging die de oorlog tijdens zijn jeugd teweegbracht koesterde Daisaku Ikeda een diep verlangen naar vrede. Tot op de dag van vandaag is dit verlangen de aanzet tot al zijn activiteiten geweest.

Dit wordt zichtbaar in de dialogen die hij voortdurend voert met toonaangevende personen op verschillende vakgebieden uit heel de wereld, zijn omvangrijke geschriften en zijn inspanningen om dialoog en uitwisseling tussen verschillende volkeren en culturen te bevorderen. Ook heeft Ikeda een aantal internationale instellingen opgericht die culturele uitwisseling, dialoog en vredesonderzoek bevorderen.

Uitwisseling

Ikeda initieerde ook vele culturele en educatieve uitwisselingsprogramma’s die gericht zijn op het versterken van vertrouwen en wederzijds begrip tussen gewone mensen, zoals de uitwisseling tussen studenten.

Instellingen

Ikeda heeft o.a. het Boston Onderzoekscentrum voor de 21e Eeuw (1993) en het Toda Instituut voor Wereldvrede en Beleidsonderzoek (1996) opgericht – instellingen die blijvend inspanningen verrichten om onderzoek en interculturele dialoog te bevorderen met betrekking tot het creëren van vrede.

Andere instellingen zijn de Soka Universiteit, Soka-middelbare scholen, het Min-On Concertgenootschap, het Instituut voor Oosterse Filosofie en het Fuji Museum voor Schone Kunsten in Tokio.