Discussieonderwerp april 2018

Discussieonderwerp ā€“ Nam-myoho-renge-kyo

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English Discussion Topic

Op 28 april 1253 verkondigde Nichiren Daishonin (1222-1282) voor het eerst Nam-myoho-renge-kyo. Hij verklaarde dat Nam-myoho-renge-kyo, de titel en de essentie van de Lotus Soetra is, de universele verlichting waardoor alle mensen in staat zijn boeddhaschap te bereiken. “Discussieonderwerp april 2018” verder lezen

Discussie januari 2018

Discussieonderwerp ā€“ Voorspoed

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English Discussion Topic

Shakyamuni, de historische Boeddha die 2.500 jaar geleden in India leefde, onderwees de Lotus Soetra om alle mensen ervan bewust te maken dat boeddhaschap inherent in hun leven aanwezig is. Iedereen die het Nichiren Boeddhisme in praktijk brengt en oprecht Nam-myoho-renge-kyo reciteert, creĆ«ert voorspoed. “Discussie januari 2018” verder lezen

Discussie december 2017

Discussieonderwerp ā€“ De eenheid van persoon en omgeving

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English Discussion Topic

Het beginsel van ā€˜de eenheid van persoon en omgevingā€™ maakt duidelijk dat we onze omgeving kunnen beĆÆnvloeden en verbeteren door een innerlijke verandering of door onze levensstaat te verhogen. Het leert ons dat onze levensstaat uitgedrukt wordt in onze omgeving. “Discussie december 2017” verder lezen

Discussie oktober 2017

Discussieonderwerp – Menselijke revolutie

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English Discussion Topic

Vandaag de dag is het veranderen van onze innerlijke wereld steeds belangrijker geworden. We noemen deze inspanningen menselijke revolutie. “Discussie oktober 2017” verder lezen

Discussie september 2017

Discussieonderwerp – Respect voor de waardigheid van het leven

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English Discussion Topic

Het uitgangspunt van het boeddhisme is dat het leven waardevol en onschendbaar is. Nichiren zegt bijvoorbeeld in een brief aan een leerling dat Ć©Ć©n dag leven meer waard is dan alle schatten in het universum. Het boeddhisme beschouwt elk leven als een manifestatie van de universele levenskracht. “Discussie september 2017” verder lezen

Discussie augustus 2017

Discussieonderwerp ā€“ Geloof, beoefening en studie

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English Discussion Topic

Geloof, beoefening en studie zijn de drie pijlers van het Nichiren Boeddhisme. Nichiren vertelt in zijn geschriften: ā€œZowel beoefening als studie komen voort uit geloof.ā€ (GND-II, 286) “Discussie augustus 2017” verder lezen

Discussie juni 2017

Discussieonderwerp ā€“ Compassie

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English discussion topic

De menselijke natuur is de oorzaak van de grote problemen in de wereld, maar is tegelijk ook de oplossing. De tegenhanger van dit destructieve aspect van de menselijke natuur en van het lijden dat het veroorzaakt is compassie. Compassie, solidariteit met anderen en al wat leeft, wat voortkomt uit de wens om alles en iedereen te zien groeien en gelukkig worden, is de essentie van het boeddhisme. “Discussie juni 2017” verder lezen

Discussie april 2017

Discussieonderwerp ā€“ hoe we door een vastberaden besluit onze toekomst kunnen beĆÆnvloeden

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English discussion topic

Volgens het beginsel van ā€˜drieduizend gebieden in een enkel bestaansmomentā€™ (Jpn ichinen sanzen) kunnen we door ā€˜de kracht van een vastberaden besluit in het nuā€™ onze wensen vervullen en onze doelen voor de toekomst verwezenlijken. In wezen hangt onze toekomst af van het oprechte en vastberaden besluit dat we op elk moment nemen. “Discussie april 2017” verder lezen

Discussie maart 2017

Discussieonderwerp ā€“ De Tien Werelden

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English discussion topic

In het boeddhisme gaat het in de eerste plaats om onze levensstaat, het geluk of lijden dat we van moment tot moment ervaren. Er is altijd een wisselwerking tussen de omstandigheden buiten onszelf en onze innerlijke tendensen.

“Discussie maart 2017” verder lezen

Discussie januari 2017

Discussieonderwerp januari ā€“ Vergif omzetten in medicijn

Download Nederlands discussie-onderwerp

Download English Discussion Topic

VergifĀ  omzettenĀ  inĀ  medicijnĀ  betekentĀ  datĀ  weĀ  verlies,Ā  pijnĀ  ofĀ  mislukking omzetten in geluk en voorspoed, door de kracht van de Mystieke Wet. “Discussie januari 2017” verder lezen