SOKA VREDESLEZINGEN: Nucleaire ontwapening

In het kader van het 50-jarig bestaan van de boeddhistische organisatie SGI-Nederland hebben jeugdleden het initiatief genomen om dit jaar drie lezingen te organiseren over de thema’s vrede, cultuur en onderwijs. Op 17 maart vond de eerste vredeslezing plaats over nucleaire ontwapening met Selma van Oostwaard van PAX als gastspreker.

Slechts enkele dagen voor haar vertrek naar New York om de onderhandelingen bij de Verenigde Naties voor een internationaal verbod op kernwapens bij te wonen, sprak Selma met veel optimisme over het grote belang van nucleaire ontwapening in het Amsterdam Cultureel Centrum van SGI-Nederland.

Selma vertelde dat ze geboeid raakte door dit thema toen ze zich realiseerde dat er aan de ene kant zoveel kennis is over de (extreem) destructieve kracht van deze wapens terwijl aan de andere kant de officiële kernwapenstaten deze wapens nog steeds in juridische zin mogen blijven bezitten. Later werd ze Programme Officer Humanitarian Disarmament bij PAX en begon zich fulltime in te zetten voor nucleaire ontwapening. Zo vertelde Selma dat ze zich onder andere in samenwerking met de SGI bezighoudt om een netwerk van jongeren, Amplify genaamd, op te richten dat zich inzet voor nucleaire ontwapening.

Verder vertelde Selma dat ze een ontwikkeling heeft gezien in het nucleaire ontwapeningsdebat; het heeft een veel menselijker gezicht gekregen door zich meer te richten op de humanitaire gevolgen van deze wapens. Ze herinnerde ons eraan dat bij andere wapenverdragen, zoals het verbod op landmijnen en clustermunitie, dit menselijke gezicht ook succesvol is geweest om solidariteit onder landen te creëren waardoor deze wapens uiteindelijk zijn verboden in het internationaal recht.
Een andere hoopvolle ontwikkeling waarover Selma sprak, was dat vorig jaar een VN resolutie is aangenomen waarin de meerderheid van de VN-lidstaten heeft aangegeven dat ze dit jaar beginnen met de onderhandelingen om tot een internationaal verbod op kernwapens te komen. Het moment dat deze resolutie werd aangenomen met 123 stemmen brak er een minutenlang applaus uit, wat bijna nooit gebeurt tijdens stemmingen over VN-resoluties. De voorzitter zei vervolgens dat hij hoopt dat er bij elke VN-resolutie zoveel enthousiasme wordt getoond als bij deze.

Na afloop van de lezing vond er een levendige vraag en antwoord sessie plaats waar onder meer werd gevraagd wat de invloed zal zijn van de staten die tegen deze VN-resolutie hebben gestemd en naar de relatie tussen nucleaire ontwapening en het bestaan van nucleaire energie. Tot slot gaf Selma aan dat ze het erg waardeerde dat er zo’n divers en betrokken publiek aanwezig was, die echt meer wil weten over dit belangrijke doel.

De inzet van de SGI voor nucleaire ontwapening vindt zijn oorsprong in de historische toespraak van Josei Toda (1900-1958), tweede president van de Soka Gakkai, die zich in 1957 in zeer krachtige bewoordingen uitsprak tegen kernwapens. president Ikeda zegt hierover in zijn vredesvoorstel van dit jaar: “Toda wees kernwapens af als de belichaming van het absolute kwaad en hij geloofde dat het gebruik ervan veroordeeld moest worden, niet op grond van ideologie, nationaliteit of etnische identiteit maar het universele aspect van menselijkheid en ons onvervreemdbare recht op leven.”1 De SGI werkt samen met PAX voor nucleaire ontwapening in het kader van de International Campaign to Abolish Nucleair Weapons (ICAN).

1 Daisaku Ikeda, Vredesvoorstel 2017.