Discussie mei 2016

Discussieonderwerp – Wie is een boeddha?

Download Nederlands

Download English


Het woord ‘boeddha’ roept bij velen het beeld op van een buitenaards wezen, sereen en ver weg van alle wereldse zaken. Hij heeft door meditatie ‘nirwana’ bereikt, waardoor hij deze wereld vol lijden, veroorzaakt door illusies en verlangens, kan ontvluchten.

Dit beeld past echter helemaal niet bij het leven van Shakyamuni, de grondlegger van het boeddhisme die 2.500 jaar geleden in India leefde. Hij was een man met een diepe compassie, die de uitersten van zowel onthechting als gehechtheid afwees. Hij stond voortdurend met anderen in contact en wilde de Wet waardoor hij verlichting (boeddhaschap) had bereikt, met alle mensen delen.

‘Boeddha’ betekent ‘de verlichte’. Verlichting is een levensstaat van grenzeloze wijsheid, waarmee we de complexe realiteit van het leven begrijpen en er zelfs van kunnen genieten. Iedereen die zich bewust is van de fundamentele waarheid van het leven kan een boeddha genoemd worden.

In de Lotus Soetra, de belangrijkste leer van Shakyamuni, wordt verklaard dat boeddhaschap al in ons leven aanwezig is. Er wordt in verkondigd dat iedereen gelijkwaardig is. De boeddhanatuur is zelfs aanwezig in het leven van iemand die door negatieve tendensen wordt beheerst. Niemand kan ons boeddhaschap geven of bepalen of we het ‘verdienen’ of niet.

Op de eerste plaats moeten we geloven dat we de boeddhanatuur bezitten om die te kunnen openen en ontwikkelen. In het Nichiren Boeddhisme doen we dit door Nam-myoho-renge-kyo te reciteren. Het is makkelijk te geloven dat we de levensstaten hel, honger, dierlijkheid en woede bezitten, maar het is veel moeilijker te geloven dat we boeddhaschap bezitten.

Boeddhaschap is geen passieve toestand waarin we lui achterover kunnen leunen. Het is eerder een dynamische, constante ontwikkeling. Wanneer we boeddhaschap blijven ontwikkelen, worden we steeds minder beïnvloed door egoïsme (of hebzucht), woede en onwetendheid, die in het boeddhisme de ‘drie vergiften’ worden genoemd. We ontwikkelen een kracht in onszelf waarmee we zelfs de grootste moeilijkheden kunnen overwinnen en leren om in elke situatie waarde te creëren.

Wanneer ons leven samensmelt met de verlichte levensstaat van de Boeddha, kunnen we hieruit putten en onszelf veranderen. We zijn dan minder gehecht aan ons kleine, egoïstische zelf. In plaats daarvan worden we ons bewust van de verbondenheid met alles wat leeft. Geleidelijk aan merken we dat we ons voor anderen openstellen en ons inzetten voor ons eigen geluk en dat van anderen.

  • Heb je een ervaring met het ontwikkelen van jouw boeddhaschap, en wat heb je kunnen veranderen?
  • Lukt het jou om in elke situatie waarde te creëren?