Nieuwsflits nr. 6 2016

Internationaal SGI-nieuws

In deze nieuwsflits berichten uit Turkije, Zuid Korea, Graafschap Uljin, de Filippijnen, de VS, Cambridge, Cuba en Tokio.

Turkije, Istanboel

Op 23 mei 2016 was de SGI medeorganisator van een officieel nevenevenement op de World Humanitarian Summit (WHS) in Istanboel, Turkije. In het nevenevenement, genaamd ‘Eén mensheid, gedeelde verantwoordelijkheden – bewijs van de bijdragen van religieuze groepen aan humanitaire hulp’, werd speciale aandacht gegeven aan de unieke bijdrage van religieuze groepen aan humanitaire hulp.

Zuid-Korea, Chungju

Van 30 mei tot 1 juni 2016 hebben SGI-vertegenwoordigers de 66e conferentie bijgewoond van de United Nations Department of Public Information (DPI) [Afdeling van de VN voor publieke informatie]/Conferentie van niet-gouvernementele organisaties (ngo), gehouden in het Internationale Conferentiecentrum Hwabaek in Gyeongju, en hebben twee workshops medegeorganiseerd. Zo’n 2.000 ngo-vertegenwoordigers uit de hele wereld kwamen bijeen om te discussiëren over het thema ‘Educatie voor wereldburgerschap – samen de doelen van duurzame ontwikkeling verwezenlijken’.

Graafschap Uljin

Op 14 juni 2016 heeft graafschap Uljin in de provincie Noord-Gyeongsang aan president Ikeda en mevrouw Ikeda onderscheidingen toegekend, waarin nadruk wordt gelegd op hun bijdragen ter bevordering van vrede en menselijke waardigheid.

Filippijnen, Quezon City

Op 25 mei 2016 werd ‘Wereldburgerschap – op weg naar een beschaving van wijsheid, liefde en vrede’, een Engelse vertaling van de dialoog tussen president Ikeda en dr. José Abueva, de zestiende rector van de Universiteit van de Filipijnen, gepresenteerd in de Ikeda Hall-Balay Kalinaw van de Universiteit van de Filipijnen, Diliman, Quezon Stad.

Verenigde Staten, New York

Op 7 juni 2016 heeft SGI-USA in samenwerking met de Faculteit der Geesteswetenschappen van het Leraren College van de Columbia Universiteit een seminar georganiseerd op deze universiteit over educatie voor wereldburgerschap. Het seminar werd gehouden omdat president Ikeda twintig jaar geleden een lezing hield aan deze universiteit, getiteld ‘Gedachten over educatie voor wereldburgerschap’. President Ikeda stuurde een felicitatie naar het seminar.

Cambridge

Op 17 juni 2016 heeft het Ikeda Centrum voor Vrede, Onderwijs en Dialoog een seminar georganiseerd getiteld ‘Lerend leven – de humanistische uitdaging aan het onderwijs’. Het seminar werd gehouden omdat president Ikeda twintig jaar geleden een lezing hield op het Leraren College, Columbia Universiteit; en tevens ter gelegenheid van het feit dat het honderd jaar geleden is dat John Dewey zijn boek ‘Democratie en Educatie’ publiceerde. President Ikeda stuurde zijn felicitatie naar het seminar.

Cuba, Santiago de Cuba

Van 3 mei tot 3 juni 2016 organiseerde SGI-Cuba de anti-kernwapententoonstelling ‘Alles wat je dierbaar is – voor een wereld zonder kernwapens’, in het Cultureel Centrum Francisco Prat Puig. Dit ter herdenking van het bezoek dat president Ikeda twintig jaar geleden bracht aan Cuba, in juni 1996.

Japan, Tokio

Op 11 juni 2016 werd in de Soka Universiteit in samenwerking met de Russkiy Mir Stichting een Russisch Centrum geopend met als doel de verspreiding van de Russische taal en cultuur. Het is voor het eerst dat een dergelijk centrum wordt geopend op een Japanse universiteit. Oud-Sovjetpresident Michail Gorbatsjov stuurde een felicitatie naar de openingsceremonie