Nieuwsflits nr.2 2016

In deze SGI-NL nieuwsflits internationaal nieuws en vooraankondiging van Daisaku Ikeda’s vredesvoorstel.

Canada, Vancouver

SGI Canada hield de tentoonstelling ‘Lees me een verhaal voor’ in het Roundhouse Community Centre in Vancouver van 8 tot 16 december 2015. Er waren boeken te zien met 1.200 volksverhalen en sprookjes uit 120 landen.

Zuid-Korea, Yongin

De stad Yongin in de provincie Gyeonggi kende president Ikeda en mevrouw Ikeda het ereburgerschap toe als blijk van erkentelijkheid voor hun bijdragen aan vrede en vriendschap tussen Zuid-Korea en Japan. De uitreikingsceremonie vond plaats op 6 januari 2016 in het stadhuis.

Duitsland, Frankfurt

Van 15 tot 17 januari 2016 werd de 3e Europese Kosenrufu-top van het nieuwe tijdperk gehouden in het Frankfurt Ikeda Peace Culture Centre in Mörfelden-Walldorf. 220 verantwoordelijken uit 32 landen in Europa namen deel aan de top. President Ikeda stuurde een felicitatie.

De stad Mörfelden-Walldorf in de deelstaat Hessen kende president Ikeda een gedenkplaat toe als symbool van vriendschap tussen Mörfelden-Walldorf en de SGI. Burgemeester Heinz-Peter Becker overhandigde de gedenkplaat aan Minoru Harada, de president van de Soka Gakkai die een bezoek bracht aan Europa.

Japan

Saitama: Op 20 januari 2016 bezochten president Ikeda en mevrouw Ikeda het Saitama Cultureel Centrum in de stad Saitama om gongyo te doen en verantwoordelijken aan te moedigen.

Tokio: De Universiteit Barkatullah in Bhopal, India, kende president Ikeda een eredoctoraat in de Letteren toe als blijk van erkentelijkheid voor zijn bijdragen aan vrede. De uitreikingsceremonie werd gehouden in de Soka Universiteit en werd bijgewoond door vicekanselier prof. M.D. Tiwari. Rector-magnificus Yoshihisa Baba van de Soka Universiteit nam de bul in ontvangst namens de heer Ikeda.

Italië

Florence: De regio Toscane kende president Ikeda de Zilveren medaille van Pegasus toe uit erkentelijkheid voor zijn bijdragen aan de vrede en het bevorderen van de dialoog. De medaille werd uitgereikt aan president van de Soka Gakkai Minoru Harada door Eugenio Giani, voorzitter van de regionale raad van Toscane.

Milaan: Op 19 januari 2016 werd door SGI Italië een bijeenkomst van verantwoordelijken gehouden in het Ikeda Peace Culture Center te Milaan t.g.v. het feit dat president Ikeda 55 geleden voor het eerst een bezoek bracht aan Italië. President van de Soka Gakkai Minoru Harada en vrouwendivisieverantwoordelijke van de SGI Yumiko Kasanuki waren aanwezig bij de bijeenkomst; president Ikeda stuurde een felicitatiebericht. De bijeenkomst werd live uitgezonden naar 22 centra in Italië en bekeken door 10.800 leden.

Vooraankondiging van president Ikeda’s vredesvoorstel voor 2016

In zijn jaarlijkse vredesvoorstel ‘Universeel respect voor menselijke waardigheid – het grote pad naar vrede’ dat op 26 januari 2016 is gepubliceerd, heeft president Ikeda een oproep gedaan om grotere inspanningen te leveren ten aanzien van het bieden van hulp aan de meest kwetsbaren in de maatschappij, zoals al die mensen die van huis en haard zijn verdreven ten gevolge van de conflicten in Syrië en elders, of door natuurrampen.

President Ikeda verwelkomt het aannemen van de nieuwe UN Sustainable Development Goals (SDG’s) en hij juicht het toe dat de waardigheid en fundamentele mensenrechten van ontheemden en internationale migranten expliciet op de Agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030 staan.

Ikeda benadrukt dat dialoog de sleutel is tot een oprecht empathisch begrip en moedigt ons aan te luisteren naar de betrokkenen, ons eerder te richten op hun inherente waardigheid en kwaliteiten dan op hun huidige problematische situatie en om “de wereld opnieuw in kaart te brengen in ons hart”. En hij is van mening dat mensenrechteneducatie een belangrijk middel is tot het overwinnen van racisme en discriminatie.

Verder roept Ikeda op tot samenwerking tussen China, Japan en Korea en wijst hij erop dat een dergelijke samenwerking ook voor vermindering van regionale spanningen zou kunnen zorgen.

Andere thema’s die in dit voorstel worden belicht, zijn de bescherming van het milieu en mogelijke acties daartoe, en ontwapening en het afschaffen van kernwapens.

Hij roept al die landen die tot nu toe het Comprehensive Nuclear-Test-Ban-verdrag (CTBT) nog niet hebben geratificeerd om dat alsnog te doen.

Ook benadrukt hij hoopvolle ontwikkelingen, zoals het feit dat meer dan 120 staten de Humanitaire Gelofte hebben onderschreven, een toezegging voor het “stigmatiseren, verbieden en uitbannen van kernwapens”, en de steeds grotere roep om het afschaffen van kernwapens vanuit de burgermaatschappij.

Ikeda belicht ook de inspanningen van op geloof gebaseerde organisaties en jongeren die de SGI heeft ondersteund, waaronder de International Youth Summit for Nuclear Abolition die in augustus 2015 in Hiroshima werd gehouden.

Het volledige vredesvoorstel van 2016 verschijnt binnenkort.