Nieuwsflits nr.1 2016

Internationaal Nieuws

In deze nieuwsflits nieuws van SGI Thailand en SGI-USA.

Thailand, Bangkok

Op 15 augustus 2015 heeft het YPP (Young Plants of Peace) een vredesfestival gehouden ter herdenking van de gruwelijke bombardementen met atoombommen op Hiroshima en Nagasaki 70 jaar geleden.

Er waren ook delegaties van SGI-leden uit Cambodja en Laos uitgenodigd voor een gedachtewisseling om vrede in deze landen en in de regio gestalte te geven. Bij het festival waren culturele voorstellingen, een film over de desastreuze gevolgen van kernwapens, de ondertekening van een petitie tegen kernwapens en een onderdeel waarin jonge leden van Soka Gakkai Thailand hun besluit uitspraken om zich in te zetten voor vrede.

Young Plants of Peace (YPP) is een groep jongeren uit Thailand die zich inzet voor het creëren van een cultuur van vrede die gebaseerd is op respect voor de waardigheid van het leven. De YPP is in 2013 ontstaan uit een samenwerking tussen de studentengroep van Soka Gakkai Thailand en een Engelstalige groep in Bangkok, en bestaat momenteel uit ongeveer 70 leden. Het speerpunt van de YPP-activiteiten is om de spirit van het boeddhistisch humanisme – om elk mens als individu te waarderen en zijn potentieel te ontwikkelen en ten positieve te veranderen – in de praktijk te brengen in de lokale gemeenschap.

VS, New York

In oktober 2015 was het 15 jaar geleden dat resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd aangenomen, een verdrag dat een mijlpaal is en een erkenning van de rol van vrouwen bij het oplossen van conflicten en bij vredesprocessen en een oproep voor deelname van vrouwen aan besluitvorming op alle niveaus.

Oud-VN-vicesecretaris-generaal ambassadeur Anwarul K. Chowdhury, die een grote rol speelde bij het aannemen van resolutie 1325, sprak op verschillende evenementen ter gelegenheid van het aannemen van de resolutie de overtuiging uit, dat deze resolutie niet beperkt is tot landen die in oorlog zijn met andere landen, maar ook geldt voor elk land met een intern conflict. Dat wil zeggen elk land waar enige vorm van geweld bestaat. Hij benadrukte hoe belangrijk het leiderschap van vrouwen is, niet alleen in deze processen maar op elk terrein in de samenleving.

De VN-Commissie voor de Status van Vrouwen (CSW) is een intergouvernementele organisatie, opgericht in 1946 met het doel om gendergelijkheid te waarborgen en vrouwenrechten te bevorderen. De CSW heeft van de intergouvernementele bijeenkomsten die in het VN-hoofdbureau zijn gehouden, verreweg het grootste aantal ngo-deelnemers. Tijdens de twee weken van de CSW zijn de zalen van de VN, die normaal vol zitten met delegaties in grijze en zwarte pakken, nu gevuld met de levendige stemmen van fleurig geklede, gewone vrouwen uit alle delen van de wereld.

De toewijding van de SGI aan de missie van dit comité blijkt wel uit de onafgebroken aanwezigheid en actieve deelname aan het planningscomité dat regelmatig bijeenkwam gedurende een periode van zes maanden voor aanvang van het forum. De SGI heeft in de afgelopen vijf jaar evenementen georganiseerd die parallel lopen aan de CSW. Andere activiteiten waaraan is meegewerkt ter ondersteuning van de CSW om mensen bij elkaar te brengen zijn netwerkbijeenkomsten, discussiebijeenkomsten en de NGO-CSW-overlegbijeenkomst.