Waarde creëren

‘Soka Gakkai’ is de Japanse term voor ‘waarde creërende organisatie’. Het idee om waarde te creëren was de basis van de filosofie van Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944), de oprichter van de Soka Gakkai. Makiguchi ging ervan uit dat geluk het oorspronkelijk doel van het leven is.

Daarom was zijn humanistische visie gericht op het bereiken van menselijk geluk, dat mensen verantwoordelijkheid namen en zich bewust werden van hun eigen kracht.

Het principe van waarde creëren betekent dat we ieder moment, in welke omstandigheden ook, waarde kunnen creëren met ons gedrag en door onze reactie op de omgeving. Afhankelijk van ons besluit en onze intentie kan een situatie positief of negatief zijn, van minimale of enorm grote betekenis.

Zelfs als een situatie op het eerste gezicht uiterst negatief lijkt (bijvoorbeeld een moeizame relatie, een faillissement of een ernstige ziekte), kan deze situatie de mogelijkheid in zich dragen om op een positieve manier waarde te scheppen. Zo kan bijvoorbeeld het besluit om je volledig in te zetten voor rechtvaardigheid voortkomen uit het feit dat je zelf onrechtvaardig bent behandeld.

De termen ‘waarde’ en ‘waarde creëren’ kunnen verward worden met wat we in het algemeen verstaan onder normen en waarden. In de visie van Makiguchi duidt ‘waarde’ op de positieve aspecten van de realiteit wanneer we op een creatieve manier in het dagelijks leven handelen.

Waarde creëren synoniem met het nemen van actie

De boeddhistische beoefening vergroot de capaciteit om creatieve mogelijkheden te zien. Het verhoogt de vitaliteit, wijsheid en het doorzettingsvermogen om waarde te creëren. Omdat wij deel uitmaken van de samenleving, zal de waarde die wij voor onszelf creëren effect hebben op en gedeeld worden door anderen. Wat begon als het innerlijke besluit van een individu kan daarom een bron van inspiratie en aanmoediging zijn voor de samenleving.

Waarde creëren is daarom synoniem met het nemen van actie op de plaats waar we ons op dit moment bevinden, met menselijk geluk als uitgangspunt. Als wij ons in ons hart richten op een hoger doel, ontwikkelen we de wijsheid en moed om ieder moment en op de meest waardevolle manier richting te geven aan de realiteit. Of, zoals Daisaku Ikeda het verwoordt: “De sleutel tot het leiden van een vervuld leven zonder spijt, is ons toe te wijden aan een doel dat groter is dan wijzelf.”