Vergif omzetten in medicijn

Nichiren Daishonin zei dat we door de kracht te gebruiken van de Mystieke Wet, Nam-myoho-renge-kyo, vergif kunnen omzetten in medicijn. In welke omstandigheden we ons ook bevinden, Nam-myoho-renge-kyo bezit de weldadige kracht om elke vorm van karma en elk soort lijden te veranderen. Dit is een schitterende bron van hoop.

Vergif duidt op ongeluk en nare gebeurtenissen in het leven; medicijn duidt op geluk en verbetering. Vergif omzetten in medicijn betekent dat we de kracht en wijsheid naar buiten brengen om verlies, pijn of mislukking om te zetten in vreugde en voorspoed, en zo als mens te groeien.

Altijd iets positiefs te vinden

Vanuit een boeddhistisch oogpunt bezien, ligt dit positieve potentieel besloten in elke negatieve ervaring. Er zullen tijden zijn dat we te maken krijgen met een ongeluk of iets rampzaligs, relatieproblemen, het verliezen van onze baan of een ziekte. Dit soort pijnlijke gebeurtenissen zouden we ‘vergif’ kunnen noemen. Als we verantwoordelijkheid nemen voor wat er met ons gebeurt, vergroten we onze zelfkennis en kunnen we voorspoed genereren. Feitelijk zijn we in staat om met vergif meer geluk op te bouwen en meer ontwikkeling door te maken dan zonder vergif.

De leer waarmee we ons leven volledig veranderen

President Makiguchi, de grondlegger van de Soka Gakkai, bracht naar voren dat het boeddhisme van Nichiren Daishonin een “leer is waarmee we ons leven volledig kunnen veranderen”.

Obstakels zijn er om ons op deze kracht te wijzen. Tegenslagen kunnen we juist gebruiken als de wind in de rug. Door die uitdaging aan te gaan draagt iedere mislukking het zaad van een overwinning in zich en wordt het een kans om onze menselijke revolutie tot stand te brengen. Hoe we reageren op het onvermijdelijke verdriet en de tegenslagen in het leven – daar gaat het om. Vaak hebben we negatieve pijnlijke ervaringen nodig om in actie te komen. Zo is er een boeddhistisch geschrift waarin ziekte wordt beschreven als een omstandigheid die aanzet tot de zoektocht naar de waarheid.

Het proces van het omzetten van vergif in medicijn begint wanneer we pijnlijke ervaringen aangrijpen om over onszelf na te denken, en we moed en compassie gaan ontwikkelen. Hoe beter dat lukt, des te meer onze levenskracht en wijsheid toenemen; we bereiken dan een werkelijk hoge levensconditie. Maar als we ons door lijden laten verslaan of op een negatieve en destructieve manier reageren op moeilijke omstandigheden, wordt het oorspronkelijke ‘vergif’ niet omgezet en blijft dan vergif.

Verantwoordelijkheid nemen

Het boeddhistische beginsel ‘karma’ duidt daarom op het nemen van verantwoordelijkheid. Het is onze eigen verantwoordelijkheid lijden en tegenslag te gebruiken als middel om waarde te creëren. In het boeddhisme van Nichiren Daishonin wordt karma dan ook niet gezien als een lot dat onveranderlijk is; zelfs de meest diepgewortelde karmische neigingen kunnen worden veranderd. In het boeddhisme leren we dat zelfkennis uiteindelijk het besef is van onze oneindige mogelijkheden, ons vermogen tot innerlijke kracht, wijsheid en compassie. Deze oneindige mogelijkheden worden aangeduid met ‘boeddhanatuur’.

Deze boeddhistische leerstelling stelt een ieder in staat een diepgaande ontwikkeling door te maken. Dat maakt haar tot een uiterst optimistische filosofie, die haar volgelingen toepassen in hun streven om het negatieve in zichzelf, de maatschappij en de wereld als geheel in een sneller tempo om te buigen naar het positieve.