Leven met de Gosho april 2016

Studie

Studie

Deze maand studeren we uit de serie ‘Leven met de Gosho’, woorden van aanmoediging door Daisaku Ikeda, president van de SGI, SGI Newsletter 9276.

Studie vormt naast geloof en beoefening een van de drie pilaren van het Nichiren Boeddhisme. Het is voor iedereen een uitdaging om zich te blijven verdiepen in geloof, beoefening en ook in studie. Voor de verdere ontwikkeling van kosenrufu is het heel belangrijk dat ieder van ons zijn of haar geloof versterkt en studie is een middel daartoe.

Al een enkele recitatie van Nam-myoho-renge-kyo brengt onmetelijk veel voorspoed

“Hij [Shakyamuni] stelde dat ‘er niet één is die geen boeddhaschap zal bereiken’ [LSOC2, 75]. Dat wil zeggen, hij onderwees dat van degenen die al is het een enkele keer de woorden Nam-myoho-renge-kyo uitspreken, er niet één is die geen boeddha zal worden.”

Uit ‘Er is er niet één die geen boeddhaschap zal bereiken’ (WND-II, 1081)

Dat iedereen zonder uitzondering gelukkig zal worden – dat is de wens van alle boeddha’s. Nam-myoho-renge-kyo is niets anders dan de kristallisatie van die diepgaande, compassievolle wens. Al een enkele recitatie van Nam-myoho-renge-kyo brengt onmetelijke en grenzeloze voorspoed. En zo zorgt ook de simpele handeling van het drie keer reciteren van Nam-myoho-renge-kyo ervoor dat een oneindige innerlijke kracht opwelt, als men dat doet met de grootste oprechtheid.

In het streven om onze gelofte voor kosenrufu te vervullen reciteren wij, SGI-leden, de daimoku, het leeuwengebrul van Nam-myoho-renge-kyo dat ons is geleerd door Nichiren Daishonin, de Boeddha van het Laatste Tijdperk van de Wet. We zullen ons nooit laten verslaan door ziekte of tegenspoed. Laten we vol vertrouwen daimoku doen en actie ondernemen voor het geluk van onszelf en van anderen.