Itai Doshin

Itai Doshin” wordt vaak letterlijk vertaald als ‘vele lichamen, één gedachte’. Het eerste karakter “i” betekent verschillend, als in diversiteit. “tai” betekent lichaam. “do” heeft de betekenis van gelijk of gezamenlijk, maar ook van samenwerking tussen gelijken, en “shin” betekent niet alleen gedachte, maar ook hart.

Itai Doshin” is daarom een idioom dat wereldvrede belichaamt. Ondanks de verschillen onderling in denkwijze, uiterlijk of opvoeding, zijn wij gelijkwaardig en kan ieder op zijn of haar manier bijdragen aan een betere wereld.