Gebruiksvoorwaarden – proclaimer

Het gebruik van deze website is op basis van instemming met de volgende voorwaarden:

De website van SGI Nederland (‘site’) wordt onderhouden door Stichting Soka Gakkai Internationaal Nederland ten behoeve van ieder die ervoor kiest deze site te bezoeken (‘lezer’). De informatie die hier wordt weergegeven dient uitsluitend voor eigen educatieve doeleinden.

SGI Nederland verleent bij deze toestemming aan lezers om de site te bezoeken en er informatie of materiaal (tezamen ‘materiaal’) van te kopiëren of te downloaden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de lezer, zonder enig recht om dit te verkopen of te herdistribueren of het te verzamelen of er afgeleid werk van te creëren, onder de algemene voorwaarden zoals hierna beschreven, en onder specifieke beperkingen zoals die zouden kunnen gelden voor een gedeelte of delen van het materiaal op deze site.

Tenzij anders vermeld zijn bevindingen, interpretaties en conclusies waaraan in het materiaal uitdrukking wordt gegeven door de verschillende medewerkers die dit hebben samengesteld en vertegenwoordigd, niet noodzakelijkerwijs de mening van SGI Nederland of haar deelnemers.

Privacyverklaring

Met het bezoek aan deze site wordt bepaalde informatie verzameld – zoals het IP-adres, hoe door de site wordt genavigeerd, gebruikte software en bezoekersduur – samen met andere informatie die voor de webmaster van de site beschikbaar is, en opgeslagen op de servers van SGI Nederland.

Deze informatie wordt niet gebruikt om individuele lezers te identificeren. De informatie zal slechts intern worden gebruikt voor doeleinden van onderhoud en analyse van verkeer en statistiek. Wanneer lezers op vrijwillige basis informatie achterlaten die hen identificeerbaar maakt – zoals naam, adres en andere informatie, op contactformulieren die op de site te vinden zijn – dan zal zulke informatie worden gebruikt in die mate dat de lezer daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft voor doeleinden zoals oorspronkelijk aangegeven zijn, en zal niet worden gepubliceerd voor enig ander gebruik, tenzij anders vermeld. SGI Nederland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van deze informatie.

Copyright

Het auteursrecht van deze site en de inhoud van deze site – afbeeldingen, tekst en ontwerp – zijn, alle inclusief en zonder uitzondering, voorbehouden aan SGI Nederland en/of de voorzitter van de Soka Gakkai Internationaal, Daisaku Ikeda, tenzij anders vermeld.

Het is lezers niet toegestaan deze site of informatie op deze site te gebruiken in strijd met het bestaand recht zoals vastgelegd door wet, regelgeving, beleid of voorschrift geldend in enig land. SGI Nederland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor zulk illegaal gebruik van materiaal waarop auteursrecht berust.

Algemene voorwaarden

Alle informatie die SGI Nederland communiceert via deze site en via andere elektronische wegen, zoals e-mail, alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

SGI Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan uw pc, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet-materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Het gebruik van deze site is gratis.

SGI Nederland staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.