Discussieonderwerp februari 2017

Studie

Discussieonderwerp februari – Vrede door dialoog

Download Nederlands discussie-onderwerp

Download English Discussion Topic

Vandaag de dag zijn veel mensen bezorgd over wat ze zien als het steeds groter wordende gevaar van verdeeldheid in de wereld. Daarom is het belangrijk om toenadering tot elkaar te zoeken door middel van de dialoog. In het boeddhisme staat de dialoog centraal.Omdat iedereen anders is en iedereen zijn eigen mening, denkwijze of belang heeft, ontstaan er conflictsituaties. Bestaat er iemand die geen onenigheid heeft met een familielid, of met een vriend, partner, buur of collega? De vraag is echter: hoe ga je ermee om? En wat zijn de ingrediënten die nodig zijn voor een goede dialoog?

President Ikeda heeft ontelbare dialogen gevoerd. Hij legt uit: “Conflicten en spanningen op zich maken de dialoog niet onmogelijk; wat muren tussen ons opwerpt, is onze neiging om niets te willen weten over anderen en dit zo te houden. Daarom is het zo belangrijk degene te zijn die de dialoog begint. Alles begint daarmee.”1

Wie je ook voor je hebt, het is belangrijk om alle emoties en gevoelens te kunnen omarmen, het hart van de ander te raken en te openen, en wederzijds begrip, respect en sympathie te creëren. Een geslaagde dialoog hangt niet van de ander af, maar van jezelf. Nichiren Daishonin zegt: “Het is als wanneer we voor een spiegel staan en een respectvolle buiging maken: ons spiegelbeeld buigt eveneens met een respectvolle buiging terug.” (OTT, 165) Hoe anderen op het eerste gezicht ook lijken te zijn of hoe ze ook reageren, als we met hen spreken vanuit onze boeddhanatuur, zal hun inherente boeddhanatuur reageren.

  • Waarom is het belangrijk om tijdens een dialoog te geloven in de boeddhanatuur van degene met wie we praten?
  • Heb je een ervaring dat je door middel van de dialoog een conflict hebt opgelost, waarvan je dacht dat het nooit zou lukken?

1. Daisaku Ikeda, Vredesvoorstel 2016, 14.