Discussie oktober 2016

Studie

Discussieonderwerp – Menselijke revolutie

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English discussion-topic

Het Nichiren Boeddhisme leert ons  dat we  met onze beoefening een innerlijke verandering kunnen doormaken en ons volledige potentieel naar buiten kunnen brengen.

‘Menselijke revolutie’ is de term die door Josei Toda, de tweede president van de Soka Gakkai, werd gebruikt om het proces van innerlijke verandering te beschrijven. Hierbij breken we los van de ketenen van ons kleine zelf, die ons gevangen houden in eigenbelang en ego. We gaan leven vanuit ons grote zelf, waarbij we ons zorgzaam inzetten ten behoeve van anderen.

Menselijke revolutie is een verandering in het diepst van ons leven. We herkennen en veranderen datgene wat ons ervan weerhoudt om onze positieve kwaliteiten en menselijkheid te ontwikkelen.

Het Nichiren Boeddhisme is gebaseerd op het geloof in een zuivere, positieve en verlichte levensstaat, die de boeddhanatuur wordt genoemd en in alle mensen aanwezig is. De boeddhanatuur wordt gekenmerkt door compassie, wijsheid  en moed, wat ons in staat stelt om in elke situatie waarde te creëren. Nichiren onderwees de beoefening van het reciteren van ‘Nam-myoho-renge-kyo’ als direct middel om boeddhaschap te bereiken.

Boeddhaschap komt op concrete manieren tot uitdrukking. In de eerste plaats ontwikkelen we de overtuiging dat ons leven grenzeloze mogelijkheden heeft en ook een diep besef van de waardigheid van het leven. Ten tweede ontwikkelen we de wijsheid om in te zien dat situaties waarvan we denken dat ze onmogelijk zijn, in feite wél mogelijk zijn. En ten derde ontwikkelen we een sterke levenskracht die ons in staat stelt onze problemen met een gevoel van innerlijke bevrijding te overwinnen. We ontwikkelen hierdoor de kracht waarmee we onze eigen menselijke revolutie nastreven, met de intentie om onszelf elke dag te verbeteren.

Verantwoordelijkheid nemen om ons leven te veranderen is de eerste stap naar het creëren van een samenleving gebaseerd op compassie en het respect voor de waardigheid van het leven van alle mensen.

  • Wat betekent menselijke revolutie voor jou?
  • Heb je een ervaring waarbij je het onmogelijke mogelijk hebt gemaakt?