Discussie mei 2017

SGI-NL

Discussieonderwerp – ‘Obaitori’: iedereen is uniek

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English discussion topic

Het boeddhisme kent het beginsel obaitori, dit leert ons dat iedereen uniek is. Nichiren Daishonin zegt hierover: “Wanneer men tot inzicht komt en ziet dat elk apart – de kers, de pruim, de perzik en de damastpruim – in wezen, zonder een verandering te hoeven ondergaan, de eeuwig begiftigde drie lichamen bezit.” (OTT, 200-01)

Hij legt uit dat een kers een kers (o) is, een pruim een pruim (bai), een peer een peer (to) en een damastpruim een damastpruim (ri). Iedereen is een boeddha en hoeft zijn persoonlijkheid daarvoor niet te veranderen. Een kers hoeft en kan ook niet veranderen in een pruim, en dat is ook niet nodig. Wie of wat je ook bent, wees jezelf. Ook al zou je graag iemand anders willen worden, dat zal nooit lukken.

Het is belangrijk dat we iemand worden die zichzelf koestert en prijst, die tevreden met zichzelf is. Ook is het belangrijk een ander niet te benijden, of jezelf met anderen te vergelijken. Probeer jezelf constant te polijsten en te ontwikkelen, leid een leven waarin je ijverig en gestaag vooruitgaat op je eigen unieke manier. We hebben doorzettingsvermogen en toewijding nodig om het beste uit onszelf te halen. Zo breng je al je kwaliteiten en capaciteiten naar buiten.

De basis om dit te verwezenlijken is daimoku. Door het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo gaan ‘de eeuwig begiftigde drie lichamen’ (de drie eigenschappen van de Boeddha 1.) in je leven schitteren. Waar het om gaat is in hoeverre we onze eigen ‘menselijke revolutie’ tot stand kunnen brengen. Essentieel is dat we groeien en onszelf ontwikkelen.

President Ikeda zegt hierover: “Mensen zijn als een kers, pruim, perzik of damastpruim (mensen zijn dus verschillend). Gezichten en persoonlijkheden zijn verschillend. Iedereen is anders. Omdat mensen verschillend zijn, is de wereld waarin we leven juist zo interessant. Wat zou het saai zijn als iedereen op alle vlakken hetzelfde was, hoe eentonig zou de wereld wel niet zijn. Iedereen heeft zijn eigen unieke missie en manier waarop hij zijn missie vervult. Leef zoals je bent en leid een dynamisch leven. Altijd energiek en met een glimlach.

  • Vergelijk je jezelf wel eens met anderen en lijd je daaronder? Hoe los je dit op?
  • Is het voor jou moeilijk om helemaal jezelf te zijn?
Voetnoot:
  1. De drie eigenschappen van de Boeddha: de drie eigenschappen van het dharma-lichaam, wijsheid en emancipatie, deugden die een boeddha bezit. Het dharma-lichaam is de waarheid waarvan de Boeddha zich bewust werd; wijsheid is het vermogen om inzicht te krijgen in deze waarheid; en emancipatie is de levensconditie vrij te zijn van het lijden door geboorte en dood.