Discussie maart 2016

Discussieonderwerp – bodhisattva Nooit Kleinerend

Download Nederlands

Download English

Zonder zich te laten afschrikken door de zwaarste beledigingen bleef bodhisattva Nooit Kleinerend1 diep respect tonen aan iedereen die hij tegenkwam en ging hij met hen in dialoog om hun boeddhanatuur wakker te maken. Daardoor heeft hij onmetelijk veel voorspoed verkregen.

Het kan gebeuren dat er op uw meest oprechte woorden gereageerd wordt met afwijzing, of met spot en minachting. Maar dit maakt allemaal onderdeel uit van uw boeddhistische beoefening in de traditie van bodhisattva Nooit Kleinerend.

Een belangrijk aspect van onze boeddhistische beoefening is een menselijke houding. Het kan een krachtige, positieve invloed hebben op het leven van anderen. Niets is zo hartverwarmend als een gebaar van zorg en aandacht. Zo’n aanmoediging kan al het goede en positieve in het hart van een ander naar boven halen. Het ene leven wordt door het andere gepolijst. Dit gebeurt door middel van dialoog. En bovenal gaat het om moed. Alleen dan kunnen we het hart van anderen werkelijk raken.

Door oprecht en met overtuiging in deze beoefening te volharden was bodhisattva Nooit Kleinerend in staat de hoogste overwinning te behalen.

Door met een volledige inzet met anderen in dialoog te gaan en met dezelfde houding als bodhisattva Nooit Kleinerend, hebben SGI-leden in de hele wereld hun levensstaat vergroot, hun karma veranderd en in hun leven groot geluk en voorspoed opgebouwd.

  • Bodhisattva Nooit Kleinerend was er diep van overtuigd dat alle mensen de boeddhanatuur bezitten. Wat kunnen we leren van zijn houding?
  • Wat is de overwinning die bodhisattva Nooit Kleinerend heeft behaald?
Voetnoten
  1. Bodhisattva Nooit Kleinerend verschijnt in het (20e) hoofdstuk ‘Bodhisattva Nooit Kleinerend’ van de Lotus Soetra. Er diep van overtuigd dat alle mensen de boeddhanatuur bezitten, maakte hij een buiging voor ieder die hij ontmoette en reciteerde dan de ‘Lotus Soetra van vierentwintig karakters’. Hij zei daarbij: “Ik heb diep respect voor u; ik zou u nooit kleinerend of arrogant durven te bejegenen. Waarom? Omdat u allen de weg van de bodhisattva volgt en zeker boeddhaschap zult bereiken.” (LSOC20, 308)