Discussie juni 2016

Discussieonderwerp – dankbaarheid

Download Nederlands

Download English

Ons leven wordt voortdurend ondersteund door een uitgebreid netwerk van onzichtbare inspanningen van anderen. Van ons eten tot de producten en voorzieningen die we gebruiken, ons leven wordt constant mogelijk gemaakt door onze omgeving.

Hoewel het een cliché lijkt om te zeggen dat je ‘je zegeningen moet tellen’, kan een gevoel van dankbaarheid voor wat er goed gaat in ons leven ons in moeilijke tijden tot steun zijn.

In die zin is dankbaarheid de sleutel tot een meer open, bevredigende en bredere kijk op het leven. Hoe meer we ons leven vergroten, hoe dieper ons gevoel van dankbaarheid wordt. Dankbaarheid is een uitdrukking van de vrije,  grenzeloze levensconditie van boeddhaschap, waarmee we zelfs de grootste problemen het hoofd kunnen bieden door rotsvast vertrouwen te hebben in de uiteindelijke overwinning.

Ondankbaarheid daarentegen komt voort uit de arrogante gedachte dat we los van elkaar en van onze omgeving staan. Als we uit het oog verliezen dat we van elkaar afhankelijk zijn, vallen we ten prooi aan de vernietigende impulsen van jaloezie en hebzucht.

Nichiren Daishonin beschrijft drie groepen mensen, van wie ons leven afhangt en aan wie wij dankbaarheid verschuldigd zijn: de ouders, de leraar en de vorst.

Onze dankbaarheid naar onze ouders is essentieel, aangezien we ons leven aan hen te danken hebben en via hen verbonden zijn met het grotere geheel. De leraar verwijst in de boeddhistische context specifiek naar iemands leermeester in geloof. In bredere zin verwijst het naar de onmisbare rol die onderwijs speelt en naar iedereen die bijdraagt aan de ontwikkeling van ons karakter. De vorst kunnen we zien als de maatschappij zelf.

Als we het gevoel van waardering vasthouden, en onze verschuldigde dankbaarheid tonen, handelen we in overeenstemming met het ritme van het universum. We zetten ons dan in om ons karakter te ontwikkelen, om steun te bieden aan wat het leven versterkt en verzet te bieden aan wat het leven ondermijnt. Dit alles geeft prachtig uitdrukking aan onze menselijkheid en aan de inherente waardigheid van het leven.

  • Dankbaarheid is een uitdrukking van de vrije, grenzeloze levensconditie van boeddhaschap, waarmee we zelfs de grootste problemen het hoofd kunnen bieden, door rotsvast vertrouwen te hebben in  de  uiteindelijke  overwinning. Heb je hier ervaring mee?
  • Heb je ooit een gevoel van ondankbaarheid kunnen ombuigen naar dankbaarheid door je boeddhistische beoefening?