Discussie februari 2018

SGI-NL

Discussieonderwerp – Kosenrufu

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English Discussion Topic

De Japanse uitdrukking kosenrufu wordt vaak uitgelegd als ‘wereldvrede door individueel geluk’.In de Lotus Soetra wordt het doel van de verspreiding van het Nichiren Boeddhisme samengevat in het begrip kosenrufu, wat wil zeggen ‘Nam-myoho-renge-kyo, de universele wet, doorgeven aan de mensen in de hele wereld’.

Nichiren legt de nadruk op kosenrufu omdat ons persoonlijke geluk, ofwel verlichting, onlosmakelijk is verbonden met het geluk van de mensen om ons heen en de samenleving als geheel. Hij benadrukt dat we ons lijden kunnen overwinnen en onze omgeving positief kunnen veranderen en daardoor in staat zijn echt geluk in deze wereld te realiseren.

Kosenrufu houdt niet in dat alle mensen op aarde tot het Nichiren Boeddhisme ‘bekeerd’ moeten worden. In onze hedendaagse wereld wordt veel lijden veroorzaakt door het onvermogen om de waardigheid van ons eigen leven te zien. Als we ons eigen potentieel en waarde niet zien, kunnen we ze ook niet in anderen zien. Geweld komt voort uit een schrijnend gebrek aan zelfvertrouwen. Omdat ons leven op het diepste niveau met alle mensen verbonden is, zal een fundamentele verandering in het leven van één persoon een positieve invloed hebben op het leven van alle mensen in hun omgeving.

Kosenrufu betekent dus de onophoudelijke inspanning om het respect voor de menselijke waardigheid te vergroten en alle mensen bewust te maken van hun grenzeloze waarde en potentieel. Daarom beschouwen we inspanningen op het gebied van vrede, humanitaire hulp, educatieve en culturele uitwisseling als een belangrijk aspect van de beweging voor kosenrufu omdat ze menselijk geluk bevorderen.

Kosenrufu is geen eindpunt. Zoals president Ikeda in 1970 opmerkte: “Kosenrufu betekent niet het eindpunt van een stroom, maar het is de stroom zelf.”1 Het boeddhisme leert dat kosenrufu iets is waaraan we nu kunnen beginnen, waar we ons ook bevinden.

  1. Wat betekent kosenrufu voor jou en hoe draag je daar aan bij?
  2. Geloof je dat jouw innerlijke verandering bijdraagt aan kosenrufu en heb je daar een voorbeeld van?
Voetnoot

1 Daisaku Ikeda, Living Buddhism (september 2016), 56.