Discussie december 2017

Studie

Discussieonderwerp – De eenheid van persoon en omgeving

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English Discussion Topic

Het beginsel van ‘de eenheid van persoon en omgeving’ maakt duidelijk dat we onze omgeving kunnen beïnvloeden en verbeteren door een innerlijke verandering of door onze levensstaat te verhogen. Het leert ons dat onze levensstaat uitgedrukt wordt in onze omgeving.

Wanneer we de levensstaat van hel ervaren wordt dit weerspiegeld in de manier waarop we op gebeurtenissen reageren en in onze omgeving. Wanneer we vol vreugde zijn zal dit ook worden weerspiegeld in onze omgeving. Als onze levensstaat compassie is, zullen we bescherming en ondersteuning uit onze omgeving ervaren.

Veel mensen ervaren hun leven en omgeving als twee afzonderlijke dingen die helemaal los van elkaar staan. Maar vanuit de allesomvattende visie van de boeddhistische filosofie zijn ze één en onafscheidelijk met elkaar verbonden. We zijn vaak geneigd omstandigheden en anderen de schuld te geven van onze problemen en ons lijden. Het beginsel ‘de eenheid van persoon en omgeving’ toont echter aan dat de oorzaak van onze vreugde en verdriet in onszelf ligt. Wanneer we ons hierop baseren en onze omgeving als de spiegel van ons innerlijke leven beschouwen kunnen we verantwoordelijkheid voor ons leven nemen, onze problemen oplossen en onze omstandigheden ten goede veranderen.

Volgens het boeddhisme is alles om ons heen, inclusief onze werk- en familierelaties, de weerspiegeling van ons innerlijke leven. Alles wordt waargenomen door het ‘zelf’ en verandert mee met onze levensstaat. Dus, als we onze levensstaat veranderen, zal onze situatie ook veranderen.
Alles is met elkaar verbonden en ons leven oefent een diepe, grenzeloze invloed uit. Hoe meer we geloven dat onze acties het verschil kunnen maken, hoe meer we dat ook daadwerkelijk kunnen doen.

  1. Geloof je dat je omgeving de spiegel is van je innerlijke leven?
  2. Heb je wel eens je omgeving anders ervaren en je situatie kunnen veranderen door het verhogen van je levensstaat?