Discussie augustus 2017

Discussieonderwerp – Geloof, beoefening en studie

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English Discussion Topic

Geloof, beoefening en studie zijn de drie pijlers van het Nichiren Boeddhisme. Nichiren vertelt in zijn geschriften: “Zowel beoefening als studie komen voort uit geloof.” (GND-II, 286) Geloof zet aan tot beoefening en studie, en beoefening en studie verdiepen ons geloof en zo versterken ze elkaar. Je zou kunnen zeggen dat studie de ruggengraat van geloof is. Geloof is een spirituele strijd tegen twijfel. Het is de strijd om onze illusies en gebrek aan vertrouwen dat ons het hopeloze gevoel geeft dat we nooit gelukkig kunnen worden te doorbreken.

President Toda zei ooit: “Heb geloof als stromend water. Stilstaand water bederft. Hetzelfde geldt voor ons leven: niet vooruitgaan is achteruitgaan. Geloof als vuur is als een vlam die oplaait en gedurende korte tijd helder brandt. Dit is hetzelfde als het geloof van iemand die, wanneer hij over het boeddhisme hoort, geïnspireerd raakt en actief gaat beoefenen, zoals vuur dat heftiger brandt wanneer er hout op wordt gelegd. Maar naarmate de tijd verstrijkt raakt hij zijn enthousiasme voor de beoefening kwijt.

Wanneer de inspiratie opraakt, is zijn vuur gedoofd. Als gevolg daarvan wordt hij vatbaar voor invloeden van buitenaf en makkelijk afgeleid en geeft zijn geloof dan vaak op. Dit soort geloof komt niet vanuit onszelf.”1 ‘Geloof als stromend water’ staat gelijk aan een geloof met een zoekende geest om boeddhaschap te bereiken. Zulke mensen blijven voortdurend, onvermoeibaar en standvastig in hun boeddhistische beoefening en laten zich niet afschrikken door welke invloeden van buitenaf dan ook. Het is het geloof van iemand die hoewel zijn acties misschien niet opzienbarend of buitengewoon zijn, een onoverwinnelijke vastberadenheid en gevoel voor missie heeft en zichzelf zijn leven lang uitdaagt in geloof, beoefening en studie.

  • Wat betekent geloof voor jou?
  • Heb je een ervaring met dat je door te studeren je geloof hebt verdiept?
  • Een groot probleem is vaak de grootste kans om te groeien, onszelf uit te dagen en ons geloof te verdiepen. Heeft iemand daar ervaring mee?
Voetnoten:

1 SGI Nieuwsbrief 9254.