Discussie augustus 2016

Studie

Discussieonderwerp – Boeddhistische training

Download Nederlands

Download English

Boeddhistische training (Jpn butsudo shugyo, het trainen van de weg naar de Boeddha) heeft een iets diepere betekenis dan een gewone training of opleiding zoals in de sport of bij een studie.De historische boeddha Shakyamuni moest leven na leven allerlei ascetische en bodhisattva- beoefeningen doormaken om verlichting te kunnen bereiken. Moeten wij dan ook leven na leven zo’n onwaarschijnlijk zware training doorstaan om verlichting te bereiken? Gelukkig niet.

Om voorspoed op te bouwen is een voortdurende uitdaging onmisbaar. Door een doel te stellen zullen we hindernissen oproepen. Ze kunnen de vorm aannemen van tegenwerking van familieleden, op je werk, van je leidinggevende, vanuit de maatschappij, van de gevestigde orde en zelfs van gezond verstand. Bij problemen en tegenwerking is onze levensstaat van cruciaal belang. In principe is alles wat er in onze omgeving gebeurt niets anders dan de spiegel van onze innerlijke levensstaat.

“Als je wil zien wat je leven waard is, is het belangrijk om jezelf uit te dagen en je grenzen te overschrijden. Door de boeddhistische training bevrijden we ons van de tekortkomingen die ons tegenhouden. De kracht die je zelf hebt opgebouwd, vormt het fundament om je eigen overwinning te ondersteunen.  Met andere woorden, training maakt mensen vrij – de absolute vrijheid van de Boeddha. Hoe kunnen we onze weg naar geluk, naar de boeddhastaat tot uitdrukking brengen? Er is geen andere manier dan dat we ons innerlijk polijsten door de drie beoefeningen ‘geloof, beoefening en studie’ om zo onze bodhisattva- en boeddhastaat te laten oprijzen – om een onwankelbaar zelf te vestigen, zo stevig als de berg Himalaya.”1

“Geloof maakt mensen sterk. En mensen die echt geloven, stralen juist wanneer ze met grote moeilijkheden te maken krijgen. Natuurlijk is het beter om geen problemen te hebben. Maar vanuit een ander standpunt gezien, zijn moeilijkheden voorspoed. Door ze uit te dagen en te overwinnen, ontwikkelen we een persoonlijkheid die zo zuiver en onveranderlijk is als goud.”2

De houding om de eerste stap te zetten om je obstakels uit te dagen, je niet te laten verslaan, wat er ook gebeurt, en ze te zien als training om nog gelukkiger te worden – daarin vinden we onze ware menselijke revolutie. Uiteindelijk is het doel van onze boeddhistische training: absoluut geluk voor alle levende wezens.

  • Wat betekent boeddhistische training voor jou?
  • Is het jou gelukt om door de boeddhistische training anders tegen obstakels en moeilijkheden aan te kijken? Heb je daar een ervaring mee?
Voetnoten:
  1. Uit een toespraak van president Ikeda in 1989 tijdens een festival van Soka-scholieren.
  2. Daisaku Ikeda, Faith into Action, 142-43.