Discussie april 2016

Discussieonderwerp – Nam-myoho-renge-kyo

Download Nederland

Download English

De kern van het boeddhisme is de overtuiging dat we ieder moment van ons leven de mogelijkheid hebben om elk probleem of elke moeilijkheid te overwinnen. Het is het vermogen om elk soort lijden te veranderen. Iedereen bezit deze kracht in zijn of haar leven, want we zijn een met deze fundamentele wet die ten grondslag ligt aan het leven en het hele universum.

Nichiren, de boeddhistische monnik uit de 13e eeuw in Japan op wiens leerstellingen de SGI zich baseert, werd zich bewust van deze wet en noemde haar Nam-myoho-renge-kyo. Met de boeddhistische beoefening die hij ontwikkelde, stelde hij alle mensen in staat deze universele wet in hun leven te activeren.

Shakyamuni, de grondlegger van het boeddhisme, werd zich zo’n 2.500 jaar geleden bewust van deze wet. Hij ontdekte het aangeboren vermogen om het lijden in zijn leven te veranderen en dat dit voor alle levende wezens geldt.

Nam-myoho-renge-kyo kan omschreven worden als een gelofte, de uitdrukking van vastberadenheid om onze boeddhanatuur te omarmen en naar buiten te brengen. Het is een belofte aan onszelf om nooit toe te geven aan moeilijkheden en al ons lijden te overwinnen. Tegelijkertijd is het de gelofte om anderen te helpen deze wet in hun leven te onthullen en om gelukkig te worden.

Nam komt uit het Sanskriet en betekent ‘zich wijden aan’.

Myo kan vertaald worden als ‘mystiek’ of ‘prachtig’; en ho betekent ‘wet’. Deze wet wordt mystiek genoemd omdat ze moeilijk te bevatten is. Wat maakt het nu precies zo moeilijk om haar te bevatten? Het is het wonder dat een gewoon mens vol illusies en lijden zich bewust kan worden van de fundamentele wet in zijn eigen leven, en zich realiseert dat hij van oorsprong een boeddha is, in staat zijn eigen problemen en die van anderen op te lossen.

Renge betekent lotusbloem. De lotusbloem is zuiver en geurig, onaangetast door het modderige water waarin ze groeit. De schoonheid en waardigheid van ons menszijn worden juist zichtbaar midden in het lijden van de dagelijkse realiteit.
Anders dan bij andere planten draagt de lotus tegelijkertijd bloem en zaad. Dit symboliseert het beginsel van de gelijktijdigheid van oorzaak en gevolg. We hoeven niet te wachten om ergens in de toekomst perfect te worden, we kunnen de kracht van de Mystieke Wet ieder moment van ons leven naar buiten brengen.

Kyo betekent letterlijk soetra, en hier duidt het op de Mystieke Wet die vergeleken wordt met de lotusbloem. Het is de fundamentele wet, de eeuwige waarheid, waarvan het leven en het universum doordrongen zijn.

Nam-myoho-renge-kyo reciteren is een daad van geloof in de Mystieke Wet en in de grootsheid van de inherente mogelijkheden van het leven. Nam-myoho-renge-kyo is niet een mystieke zin die bovennatuurlijke krachten naar buiten brengt, het is ook niet een wezen dat ons overstijgt en waarvan we afhankelijk zijn. Het is het beginsel dat wie zich in het leven consequent inspant, aantoonbaar succes behaalt.

  • We hebben de mogelijkheid om elk probleem of elke moeilijkheid in het leven te overwinnen door het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo. Heb je hier ervaring mee?
  • Nam-myoho-renge-kyo kan ook worden omschreven als een gelofte. Heb jij ooit zo’n gelofte gedaan? Wat betekent het voor jou om deze gelofte te doen?