Citaat

“Als we voor anderen zorgen, groeit onze eigen levenskracht. Als we anderen helpen hun levensstaat te vergroten, wordt onze eigen levensstaat ook groter. Wat men doet voor het geluk van anderen, staat niet los van wat men voor zijn eigen geluk doet. Uiteindelijk zijn ons leven en het leven van anderen onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Daisaku Ikeda