Citaat

“Het boeddhisme van Nichiren Daishonin onderwijst de inherente waardigheid en gelijkheid van alle mensen en beschouwt alle mensen als kinderen van de Boeddha en, in de woorden van de Lotus Soetra, als ‘schattorens’. Shin’ichi besefte dat het dus van vitaal belang was om in het hart van ieder persoon die diepgaande visie op de mens, uitgedragen door de Daishonin, te vestigen. Er was geen andere oplossing voor het probleem van rassendiscriminatie dan het verwezenlijken van een menselijke revolutie in ieder individu. Met andere woorden, een innerlijke hervorming diep in het leven van de mensen om het egoïsme, dat de onderwerping van anderen rechtvaardigt, te veranderen en te vervangen door een humanisme dat streeft naar coëxistentie van alle volken.”
Daisaku Ikeda, De Nieuwe Menselijke Revolutie deel I, 145.