Discussie juli 2017

Discussieonderwerp – De eenheid van meester en leerling

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English Discussion Topic

Iemand die anderen helpt bij hun ontwikkeling, op welk gebied dan ook, kan worden beschouwd als een leermeester. In het boeddhisme is de meester-leerling relatie van fundamenteel belang om de Wet, die door de leermeester wordt doorgegeven, op de juiste wijze te beoefenen. Dit is essentieel voor het bereiken van boeddhaschap. “Discussie juli 2017” verder lezen

Discussie juni 2017

Discussieonderwerp ā€“ Compassie

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English discussion topic

De menselijke natuur is de oorzaak van de grote problemen in de wereld, maar is tegelijk ook de oplossing. De tegenhanger van dit destructieve aspect van de menselijke natuur en van het lijden dat het veroorzaakt is compassie. Compassie, solidariteit met anderen en al wat leeft, wat voortkomt uit de wens om alles en iedereen te zien groeien en gelukkig worden, is de essentie van het boeddhisme. “Discussie juni 2017” verder lezen

Discussie mei 2017

Discussieonderwerp ā€“ ā€˜Obaitoriā€™: iedereen is uniek

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English discussion topic

Het boeddhisme kent het beginsel obaitori, dit leert ons dat iedereen uniek is. Nichiren Daishonin zegt hierover: ā€œWanneer men tot inzicht komt en ziet dat elk apart ā€“ de kers, de pruim, de perzik en de damastpruim – in wezen, zonder een verandering te hoeven ondergaan, de eeuwig begiftigde drie lichamen bezit.ā€ (OTT, 200-01) “Discussie mei 2017” verder lezen

Discussie april 2017

Discussieonderwerp ā€“ hoe we door een vastberaden besluit onze toekomst kunnen beĆÆnvloeden

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English discussion topic

Volgens het beginsel van ā€˜drieduizend gebieden in een enkel bestaansmomentā€™ (Jpn ichinen sanzen) kunnen we door ā€˜de kracht van een vastberaden besluit in het nuā€™ onze wensen vervullen en onze doelen voor de toekomst verwezenlijken. In wezen hangt onze toekomst af van het oprechte en vastberaden besluit dat we op elk moment nemen. “Discussie april 2017” verder lezen

Discussie maart 2017

Discussieonderwerp ā€“ De Tien Werelden

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English discussion topic

In het boeddhisme gaat het in de eerste plaats om onze levensstaat, het geluk of lijden dat we van moment tot moment ervaren. Er is altijd een wisselwerking tussen de omstandigheden buiten onszelf en onze innerlijke tendensen.

“Discussie maart 2017” verder lezen

Discussieonderwerp februari 2017

Discussieonderwerp februari ā€“ Vrede door dialoog

Download Nederlands discussie-onderwerp

Download English Discussion Topic

Vandaag de dag zijn veel mensen bezorgd over wat ze zien als het steeds groter wordende gevaar van verdeeldheid in de wereld. Daarom is het belangrijk om toenadering tot elkaar te zoeken door middel van de dialoog. In het boeddhisme staat de dialoog centraal. “Discussieonderwerp februari 2017” verder lezen

Discussie januari 2017

Discussieonderwerp januari ā€“ Vergif omzetten in medicijn

Download Nederlands discussie-onderwerp

Download English Discussion Topic

VergifĀ  omzettenĀ  inĀ  medicijnĀ  betekentĀ  datĀ  weĀ  verlies,Ā  pijnĀ  ofĀ  mislukking omzetten in geluk en voorspoed, door de kracht van de Mystieke Wet. “Discussie januari 2017” verder lezen

Discussie december 2016

Discussieonderwerp decemberā€“Eenheid van persoon en omgeving

Download Nederlands discussie-onderwerp

Download English discussion topic

Het boeddhistische beginsel ā€˜eenheid van persoon en omgevingā€™ houdt in dat het leven en zijn omgeving Ć©Ć©n zijn. Op het meest fundamentele niveau van het leven bestaat er geen scheiding tussen onszelf en onze omgeving, ook al nemen we de dingen om ons heen vaak waar als iets buiten onszelf. “Discussie december 2016” verder lezen