Discussie maart 2017

Discussieonderwerp ā€“ De Tien Werelden

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English discussion topic

In het boeddhisme gaat het in de eerste plaats om onze levensstaat, het geluk of lijden dat we van moment tot moment ervaren. Er is altijd een wisselwerking tussen de omstandigheden buiten onszelf en onze innerlijke tendensen.

“Discussie maart 2017” verder lezen

Discussieonderwerp februari 2017

Discussieonderwerp februari ā€“ Vrede door dialoog

Download Nederlands discussie-onderwerp

Download English Discussion Topic

Vandaag de dag zijn veel mensen bezorgd over wat ze zien als het steeds groter wordende gevaar van verdeeldheid in de wereld. Daarom is het belangrijk om toenadering tot elkaar te zoeken door middel van de dialoog. In het boeddhisme staat de dialoog centraal. “Discussieonderwerp februari 2017” verder lezen

Discussie januari 2017

Discussieonderwerp januari ā€“ Vergif omzetten in medicijn

Download Nederlands discussie-onderwerp

Download English Discussion Topic

VergifĀ  omzettenĀ  inĀ  medicijnĀ  betekentĀ  datĀ  weĀ  verlies,Ā  pijnĀ  ofĀ  mislukking omzetten in geluk en voorspoed, door de kracht van de Mystieke Wet. “Discussie januari 2017” verder lezen

Discussie december 2016

Discussieonderwerp decemberā€“Eenheid van persoon en omgeving

Download Nederlands discussie-onderwerp

Download English discussion topic

Het boeddhistische beginsel ā€˜eenheid van persoon en omgevingā€™ houdt in dat het leven en zijn omgeving Ć©Ć©n zijn. Op het meest fundamentele niveau van het leven bestaat er geen scheiding tussen onszelf en onze omgeving, ook al nemen we de dingen om ons heen vaak waar als iets buiten onszelf. “Discussie december 2016” verder lezen

Discussie november 2016

Discussieonderwerp november ā€“ Feitelijk bewijs

Download Nederlands dicussie-onderwerp

Download English discussion-topic

De kracht van de Mystieke Wet komt tot uitdrukking in de dagelijkse realiteit, als wij ons de Wet eigen maken en met ons leven belichamen. Hiermee kunnen haar onovertroffen, mystieke functies ons leven en de maatschappij verrijken. “Discussie november 2016” verder lezen

Discussie oktober 2016

Discussieonderwerp ā€“ Menselijke revolutie

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English discussion-topic

Het Nichiren Boeddhisme leert onsĀ  dat weĀ  met onze beoefening een innerlijke verandering kunnen doormaken en ons volledige potentieel naar buiten kunnen brengen. “Discussie oktober 2016” verder lezen

Discussie september 2016

Discussieonderwerp ā€“ Winnen of verliezen

Download Nederlands

Download English

Het beginsel ā€˜het boeddhisme is winnen of verliezenā€™ past niet echt bij het populaire beeld van een boeddhistische ā€˜vreedzameā€™ benadering van het leven. Het klinkt bijna als een conflict, maar het is eerder een interne, spirituele strijd. Zoals president Ikeda het uitlegt: ā€œHet universum, deze wereld en ons eigen leven zijn het decor van de onophoudelijke strijd tussen haat en compassie, het destructieve en constructieve aspect van het leven zelf.ā€ “Discussie september 2016” verder lezen