Discussieonderwerp okt 2019 – Wijsheid

Wijsheid staat centraal in het boeddhisme, maar voor velen is het een vaag en ongrijpbaar begrip. Hoe worden we wijs? Kunnen we wijsheid ontwikkelen of worden we vanzelf wijs naarmate we ouder worden? Omdat we in onze hedendaagse samenleving meer belang hechten aan informatie en het vergaren van kennis, wordt wijsheid steeds minder belangrijk. We kunnen het belang van kennis zeker niet ontkennen, maar kennis kan zowel gebruikt worden om te vernietigen als het hoogste goed te creëren. Kennis op basis van wijsheid stuurt alles in de richting van het goede – het creëren van waarde.

Lees “Discussieonderwerp okt 2019 – Wijsheid” verder