Discussieonderwerp januari – De Tien Werelden

Het doel van onze boeddhistische beoefening is om onze levensstaat te verhogen, waardoor we de meest moeilijke en negatieve omstandigheden aankunnen en kunnen veranderen. Er is altijd een wisselwerking tussen onze omstandigheden buiten ons en onze innerlijke tendensen. Dezelfde omstandigheden kunnen voor de ene persoon een vreselijke lijdensweg zijn, terwijl het voor een ander een spannende uitdaging is. De boeddhistische geleerde T’ien-t’ai ontwikkelde op basis van de Lotus Soetra* een systeem dat hij onderverdeelde in tien levensstaten oftewel ‘tien werelden’. Nichiren Daishonin werkte deze verder uit. Wat zijn deze Tien Werelden?

Lees “Discussieonderwerp januari – De Tien Werelden” verder