Discussieonderwerp juni – De middenweg

De middenweg is een zoektocht naar een manier van leven die de grootste waarde geeft aan ons bestaan en die het lijden in de wereld verlicht. ‘De middenweg’ is te vinden in de constante, inspanning om onze boeddhistische wijsheid te gebruiken om onze uitdagingen te overwinnen. Shakyamuni’s leven is een voorbeeld van de betekenis van de ‘De middenweg’ als het pad tussen twee uitersten. Shakyamuni, geboren als prins, genoot een leven vol comfort en plezier. Maar uit ontevredenheid over het najagen van relatief geluk, ging hij op zoek naar een meer duurzame waarheid. Gedurende een periode van extreme ascetische beoefening, waarin hij zich onthield van voedsel en slaap, bracht hij zichzelf op de rand van fysieke uitputting. Toen hij de zinloosheid hiervan besefte, begon hij te mediteren met de diepe vastberadenheid om de waarheid van het bestaan te vinden, die hij tijdens zijn ascetische levenswijze en zijn luxueuze leven niet had gevonden. Op het moment, dat hij de twee uitersten van zelfdestructie en genotzucht afwees, werd Shakyamuni zich bewust van de ware aard van het leven; haar eeuwigheid, haar diepe bron van grenzeloze levenskracht en wijsheid.

Lees “Discussieonderwerp juni – De middenweg” verder