Discussieonderwerp mei – De gelijktijdigheid van oorzaak en gevolg

Het boeddhisme leert ons dat de wet van oorzaak en gevolg de basis van alle verschijnselen is. Positieve gedachten, woorden en daden veroorzaken een positief gevolg in ons leven, wat leidt tot geluk. Negatieve gedachten, woorden en daden daarentegen – die de waardigheid van het leven ondermijnen – leiden tot ongeluk. Dit wordt over het algemeen karma genoemd.

Andere boeddhistische leerstellingen dan de Lotus Soetra, geloven dat de boeddhistische beoefening een geleidelijk veranderingsproces is. Een proces waarin de in wezen gebrekkige en onvolmaakte gewone sterveling zijn levensstaat in de loop van vele levens geleidelijk aan verhoogt en transformeert in de volmaakte levensstaat van boeddhaschap.

Lees “Discussieonderwerp mei – De gelijktijdigheid van oorzaak en gevolg” verder