Daisaku Ikeda

Biografie
Daisaku ikeda
Daisaku Ikeda

Daisaku Ikeda werd op 2 januari 1928 geboren in Tokio. In 1947, op negentienjarige leeftijd, besloot Ikeda zich aan te sluiten bij het lekengenootschap de Soka Gakkai. Meer dan tien jaar werkte hij aan de zijde van zijn leermeester en tweede president Josei Toda om de Soka Gakkai tot ontwikkeling te brengen en een sterk fundament te leggen. Na Toda’s dood werd Ikeda de derde president (voorzitter) van de Soka Gakkai. Daisaku Ikeda is actief op het gebied van fotografie, literatuur en dichtkunst.

Vroege jeugd

Daisaku Ikeda werd op 2 januari 1928 geboren in Tokio als vijfde zoon in een arm arbeidersgezin dat leefde van de zeewierteelt. Als kind was zijn gezondheid heel zwak. Hij voerde jarenlang strijd met de levensbedreigende ziekte tuberculose. Op het moment dat Japan zich in de Tweede Wereldoorlog stortte was Daisaku in zijn tienerjaren. Door zijn ervaring met de vernietigende werking van de oorlog en het verlies van zijn oudere broer aan het front nam hij de diepe beslissing zijn leven te wijden aan wereldvrede.

Aansluiting bij de Soka Gakkai

In 1947, op negentienjarige leeftijd, woonde Ikeda een lezing bij van de toenmalige voorzitter van de Soka Gakkai, Josei Toda. Diep onder de indruk van Toda’s persoonlijkheid, diens heldere filosofie en antimilitaristisch verzet tijdens de oorlog, besloot Ikeda zich aan te sluiten bij het lekengenootschap de Soka Gakkai (Organisatie voor het Creëren van Waarde). Ikeda was vastbesloten om van Toda te leren en Toda was van beslissende invloed op zijn leven.

Zijn studie onder leiding van Josei Toda

Al vanaf zijn jeugd had Ikeda grote interesse voor literatuur en in zijn tienerjaren begon hij gedichten te schrijven. Toen hij zijn universitaire studie niet kon voortzetten, bood Toda, niet alleen boeddhistisch filosoof maar ook leraar en uitgever, aan hem privéles te geven.
Meer dan tien jaar werkte hij aan de zijde van zijn leermeester om de Soka Gakkai tot ontwikkeling te brengen en een sterk fundament te leggen. Na Toda’s dood werd Ikeda de derde president van de Soka Gakkai.

Privéleven en interesses

Daisaku Ikeda is actief op het gebied van fotografie, literatuur en dichtkunst. Hij heeft twee zonen, Hiromasa en Takahiro, en woont met zijn vrouw Kaneko in Tokio.
Activiteiten en dialogen
Ikeda initieerde ook vele culturele en educatieve uitwisselingsprogramma’s die gericht zijn op het versterken van vertrouwen en wederzijds begrip tussen gewone mensen, zoals de uitwisseling tussen studenten. Hij heeft o.a. het Boston Onderzoekscentrum voor de 21e Eeuw (1993) en het Toda Instituut voor Wereldvrede en Beleidsonderzoek (1996) opgericht – instellingen die blijvend inspanningen verrichten om onderzoek en interculturele dialoog te bevorderen met betrekking tot het creëren van vrede. Andere instellingen zijn de Soka Universiteit, Soka-middelbare scholen, het Min-On Concertgenootschap, het Instituut voor Oosterse Filosofie en het Fuji Museum voor Schone Kunsten in Tokio.

Daisaku Ikeda heeft voortdurend dialogen gevoerd met toonaangevende personen op verschillende vakgebieden uit heel de wereld. Een diep verlangen naar vrede is altijd de drijfveer geweest in zijn omvangrijke geschriften en zijn inspanningen om dialoog en uitwisseling tussen verschillende volkeren en culturen te bevorderen.

Na in 1960 het presidentschap van de Soka Gakkai op zich te hebben genomen, is Ikeda zich beginnen in te zetten voor burgerdiplomatie, in een poging de door de Koude Oorlog verdeelde wereldleiders tot dialoog aan te zetten. Begin jaren 70, toen de spanningen tussen China en de voormalige Sovjet-Unie hoog opliepen en zich langs de gemeenschappelijke grenzen troepen verzamelden, organiseerde hij een aantal ontmoetingen met de leiders van de twee landen om de spanning tussen de twee landen te verminderen.

Ook speelde hij een rol bij het herstellen van diplomatieke banden tussen China en Japan. Hij is met name zeer actief geweest in zijn pogingen een vriendschapsbrug te slaan tussen de Aziatische landen die tijdens de oorlog geleden hadden onder de Japanse agressie. Ikeda blijft de dialoog bevorderen als het meest fundamentele startpunt voor vrede. Een aantal van zijn dialogen met vooraanstaande figuren zijn in boekvorm gepubliceerd.

Daisaku Ikeda is een actief schrijver, dichter en vredesactivist, en wordt wereldwijd gezien als een van de belangrijkste personen die de tijdloze wijsheid van het boeddhisme weet toe te passen op de vele hedendaagse kwesties die de mensheid het hoofd moet bieden.

Vredesvoorstellen

Ieder jaar publiceert Ikeda een vredesvoorstel, waarin het onderlinge verband tussen boeddhistische kernbegrippen en de verschillende uitdagingen waar de wereld als geheel voor staat in worden onderzocht, in een poging vrede en menselijke veiligheid te realiseren.
Download de Nederlandse vertaling van het vredesvoorstel 2016