Wat is ‘verlichting’? Waar geloven boeddhisten in?

Boeddhisten geloven dat elk persoon een oneindig positief potentieel bezit en de kracht heeft om zijn of haar leven ten goede te veranderen. Door hun beoefening voelen mensen zich meer vervuld en gelukkiger en meer in staat om bij te dragen aan de samenleving.

Het boeddhisme leert dat een universele Wet (dharma) ten grondslag ligt aan alles wat er in het universum is, en dat al het leven met elkaar is verbonden. Het leert ons ook dat we uiteindelijk allemaal verantwoordelijk zijn voor de koers die ons eigen leven opgaat. Een verandering in onze gedachten of ons hart zal leiden tot een verandering in onze externe omstandigheden, en zal invloed hebben op de mensen om ons heen.

Nichiren, een 13e-eeuwse boeddhistische priester uit Japan, vestigde de recitatie van Nam-myoho-renge-kyo als de beoefening waarmee iedereen zijn of haar leven in harmonie kan brengen met de dharma, oftewel het grotere leven van het universum, waardoor men meer wijsheid, moed, levenskracht en compassie ervaart. Verlichting roept het beeld op van mensen die een strikte leer beoefenen in de zoektocht naar buitengewone krachten die buiten het bereik van gewone mensen liggen.

Nichiren echter onderwees dat verlichting de versmelting is van subjectieve wijsheid met de objectieve werkelijkheid, en duidt op een volledig begrip van de realiteit van deze wereld. Verlichting is niet een bepaald punt dat we ooit zullen bereiken. Verlichting duidt op constante, dagelijkse uitdagingen aangaan, en het hernieuwen van onze vastberadenheid om als mens te groeien en een positief effect te hebben op het leven van de mensen om ons heen.