Nam-myoho-renge-kyo

Simpelweg betekent Nam-myoho-renge-kyo ‘je leven toewijden aan de Mystieke Wet van oorzaak en gevolg’, of je leven in het ritme van het universum brengen. Het is de hoogste Wet of ware essentie van het leven, die doordringt tot in het hele universum.

“Zolang iemand misleid is, wordt hij een gewoon wezen genoemd, maar eenmaal verlicht wordt hij een boeddha genoemd. Net als een doffe spiegel die, wanneer hij wordt opgewreven, zal schitteren als een juweel. Een geest die op dit moment verduisterd wordt door illusies die voortkomen uit de aangeboren duisternis van het leven, is als een doffe spiegel, maar eenmaal opgewreven wordt hij zonder twijfel een heldere spiegel die de wezenlijke aard der verschijnselen en het ware aspect van de werkelijkheid weerspiegelt. Wek een diep geloof op en poets uw spiegel ijverig dag en nacht. Hoe u hem moet poetsen? Alleen door het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo.” (De geschriften van Nichiren Daishonin, deel 1, p. 30)

Nichiren Daishonin (1222-1282) stelde het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo in als de beoefening waarmee we onze boeddhanatuur activeren en toegang krijgen tot het diepste niveau van ons leven, daar waar ons eigen leven en dat van het universum een zijn. Op 28 april 1253 leerde hij het reciteren van deze woorden voor het eerst aan een kleine groep mensen bij de tempel Seicho-ji in de provincie Awa in Japan.

Myoho-renge-kyo is de titel van de Lotus Soetra, in de fonetische Japanse uitspraak van de klassieke Chinese karakters. De letterlijke betekenis van Nam-myoho-renge-kyo is: “Ik wijd mij toe aan de Lotus Soetra.” Elk karakter van deze zin heeft echter een veel diepere betekenis, wat blijkt uit de uitleg.

Nam

Nam komt van het Sanskriet woord namu, dat ‘jezelf toewijden’ betekent. Nichiren Daishonin vestigde de beoefening van Nam-myoho-renge-kyo als het middel waarmee alle mensen hun leven in harmonie, in het ritme kunnen brengen met de wet van het leven, oftewel dharma. Namu staat in het Sanskriet oorspronkelijk voor actie en houding. Het duidt dus op de correcte handelingen die je moet verrichten en de houding die je moet ontwikkelen om in dit leven boeddhaschap te bereiken.

Myoho

Myoho betekent letterlijk Mystieke Wet: de fundamentele waarheid, of fundamenteel beginsel, die ten grondslag ligt aan de mysterieuze werking van het universum en ons leven van moment tot moment. Myo duidt op de essentie van het leven zelf, die ‘onzichtbaar’ is en het verstandelijk begrip te boven gaat. Deze essentie komt altijd tot uitdrukking in een tastbare vorm (ho) die met de zintuigen kan worden waargenomen. Verschijnselen (ho) zijn veranderlijk, maar de constante werkelijkheid waarvan al die verschijnselen doordrongen zijn, heet myo. Myo betekent ook openen, revitaliseren en volledig begiftigd zijn met de kwaliteiten die we nodig hebben om ons leven te ontwikkelen.

Renge

Renge betekent lotusbloem. De lotus bloeit en brengt tegelijkertijd zaad voort, en staat daarom symbool voor de gelijktijdigheid van oorzaak en gevolg. De omstandigheden en de kwaliteit van ons individuele leven worden bepaald door de oorzaken en gevolgen, zowel goede als slechte, die wij ieder moment weer creëren (door gedachten, woorden en daden). Dit heet ‘karma’.

De wet van oorzaak en gevolg bevestigt dat ieder zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen leven. Wij creëren ons eigen leven en bezitten de kracht om het te veranderen. De meest krachtige en positieve oorzaak die we kunnen leggen, is het chanten van Nam-myoho-renge-kyo; het gevolg ervan, boeddhaschap, ontstaat gelijktijdig in het diepst van ons leven en zal in de loop der tijd absoluut zichtbaar worden.

De lotusbloem groeit en bloeit in een modderige vijver en blijft toch onaangetast en vrij van onzuiverheden. Dit staat symbool voor het opbloeien van boeddhaschap in het leven van een gewoon mens midden in zijn dagelijkse strijd om het bestaan.

Kyo

Kyo betekent letterlijk soetra, de stem of leer van een boeddha. In die zin duidt het ook op geluid, ritme of trilling. In bredere zin drukt kyo het beginsel uit dat alles in het universum een uitdrukking is van de Mystieke Wet.

Luisteren naar de daimoku: