Lotus Soetra

De Lotus Soetra  is een Mahayana-soetra en onthult het ware aspect van alle verschijnselen en Shakyamuni’s ware identiteit als de boeddha die in een onvoorstelbaar ver verleden verlichting bereikte. In deze soetra legt Shakyamuni uit dat alle mensen boeddhaschap kunnen bereiken.

Er bestaan verschillende Chinese vertalingen van de Sanskriet tekst van dit bekende boeddhistische geschrift. De alom gerespecteerde vertaling van Kumarajiva  is getiteld De Lotus Soetra van de prachtige Wet’. In China en Japan duidt  ‘Lotus Soetra’ gewoonlijk op deze vertaling van Kumarajiva. Myoho-renge-kyo is de titel van de Lotus Soetra. Nichiren Daishonin gebruikt in zijn geschriften vaak de naam ‘Lotus Soetra’ om Nam-myoho-renge-kyo mee aan te duiden, oftewel de Wet die hij de essentie van de Lotus Soetra noemde.

De boeddhastaat is inherent aanwezig in al wat leeft

De Lotus Soetra wordt beschouwd als een van de belangrijkste en meest invloedrijke soetra’s, of heilige geschriften, van het boeddhisme. Het is van zeer grote waarde in het Mahayana-boeddhisme, dat zich over heel Oost-Azië heeft verspreid.

De kernboodschap is dat boeddhaschap – een innerlijke levensstaat van absoluut geluk, vrijheid van angst en van alle illusies – inherent aanwezig is in al wat leeft. Door deze innerlijke levensstaat verder te ontwikkelen zijn alle mensen in staat hun problemen te overwinnen en een vervuld en actief leven te leiden en midden in de samenleving te staan.

In plaats van te wijzen op de vergankelijkheid en de daaruit voortvloeiende noodzaak om aardse verlangens en gehechtheden uit te bannen, benadrukt de Lotus Soetra de verheven realiteit van de boeddhastaat die inherent is aan al het leven. Het is dan ook een leer die op diepgaande wijze de realiteit van het dagelijkse leven bevestigt en die aanzet tot een diepe betrokkenheid bij anderen en de menselijke samenleving in haar geheel.

De Lotus Soetra is ook uniek onder de leerstellingen van Shakyamuni, omdat zij voor iedereen de weg opent naar het bereiken van verlichting, zonder onderscheid van geslacht, ras, sociale status of opleidingsniveau. Daarom wordt de Lotus Soetra gezien als de diepgaande uitdrukking van Shakyamuni’s compassie om voor alle mensen de weg naar de verlichting te openen.

Er bestaan verschillende Chinese vertalingen van de Lotus Soetra (Skt Saddharma-pundarika-sutra; Chin Miao-fa-lien-hua-ching; Jpn Myoho-renge-kyo), waaronder de 5e-eeuwse vertaling van Kumarajiva (344-413) ‘Lotus Soetra van de Prachtige Wet’, die het hoogst stond aangeschreven en de basis vormt van de leerstellingen die zich in China en Japan hebben verspreid.

Lotus Soetra van de Prachtige Wet

De Chinese boeddhistische leraar T’ient’ai (538-97) verdeelde de ‘Lotus Soetra van de Prachtige Wet’ in twee delen: de eerste veertien hoofdstukken noemde hij de theoretische leer en de laatste veertien hoofdstukken noemde hij de wezenlijke leer. De theoretische leer geeft de prediking weer van de historische Shakyamuni die wordt afgebeeld als iemand die tijdens zijn leven in India verlichting bereikte.

In de wezenlijke leer werpt hij zijn voorlopige status als de historische Shakyamuni af en onthult zijn ware identiteit als de eeuwig verlichte Boeddha. Het belangrijkste onderdeel van de wezenlijke leer is volgens T’ient’ai de onthulling van deze oorspronkelijke en eeuwig verlichte aard van het leven van boeddha Shakyamuni.

Bijna 2.000 jaar na de dood van Shakyamuni bracht Nichiren Daishonin, een 13e-eeuwse Japanse monnik, de diepgaande filosofie van de Lotus Soetra tot haar essentie terug en maakte deze tot een beoefening die ieder individu in staat stelt om in de dagelijkse beslommeringen de boeddhastaat, oftewel hoogste levensstaat, te onthullen.

Het 16e hoofdstuk van de Lotus Soetra, dat wij als leden van de SGI dagelijks reciteren, wordt afgesloten met de diepe wens van de Boeddha:
“Voortdurend ga ik bij mijzelf te rade: hoe kan ik alle levende wezens ertoe aanzetten de onovertroffen weg te betreden, en hen zo snel mogelijk het lichaam van de Boeddha laten verwerven?”