NIEUWS

Uitgelicht

Coronavirus

Tot nader bericht worden er geen fysieke activiteiten georganiseerd en blijft het Cultureel Centrum gesloten. Er worden wel online bijeenkomsten gehouden. Neem voor meer informatie contact op via de website.

Discussieonderwerp november – Het tijdelijke afleggen en het ware onthullen

Veel aspecten bepalen wie we zijn – waar we geboren zijn, het gezin waarin we zijn grootgebracht, de ervaringen uit onze kindertijd, de mensen en omstandigheden die ons beïnvloeden, onze overtuigingen en manier van leven. De lijst is eindeloos. Het boeddhisme leert ons over de ware aard van ons leven; dat ons leven eeuwig is en dat iedereen de nobele levensstaat van boeddhaschap bezit. We verdienen allemaal evenveel respect, ongeacht hoe we eruit zien, onze achtergrond en onze status in de maatschappij. Om uit deze nobele levensstaat te putten is het belangrijk dat we de negatieve tendensen, die ons leven kunnen overheersen en de oorzaak zijn van ons lijden, uitdagen en overwinnen.

Lees “Discussieonderwerp november – Het tijdelijke afleggen en het ware onthullen” verder

Discussieonderwerp oktober – De eenheid van leermeester en leerling vormt het fundament van het Nichiren Boeddhisme

Als we kijken naar de geschiedenis van het boeddhisme zien we dat het altijd is gebaseerd op de eenheid van leermeester en leerling.

De historische boeddha Shakyamuni had tien belangrijke leerlingen. Door Shakyamuni’s raad te volgen en hun boeddhistische beoefening te gebruiken, ontwikkelden zij hun eigen unieke karakter en talent. Met het besef van hun inherente boeddhanatuur, gingen ze een onbaatzuchtige strijd aan om de humanistische leerstellingen van het boeddhisme te verspreiden.

Lees “Discussieonderwerp oktober – De eenheid van leermeester en leerling vormt het fundament van het Nichiren Boeddhisme” verder

Discussieonderwerp September – Vrede in het land vestigen

Het boeddhisme benadrukt hoe kostbaar het leven is. Nichiren Daishonin schrijft: “Het leven is de meest kostbare van alle schatten. (…) Eén dag leven is meer waard dan alle schatten van het grote wereldsysteem.” (GND‐I, 163‐64)

Het is belangrijk dat we werken aan een samenleving die is gebaseerd op het beginsel van respect voor de waardigheid van het leven. De Lotus Soetra leert ons dat de oneindig respectwaardige boeddhanatuur in het leven van alle mensen aanwezig is.

Lees “Discussieonderwerp September – Vrede in het land vestigen” verder

Discussieonderwerp augustus – Ons bewust worden van onze onderlinge verbondenheid

Deze  maand  bestaat  het  discussieonderwerp  uit  een  aantal  passages  en  kernpunten  om  het boeddhistische beginsel van ‘De onderlinge verbondenheid van al het leven’ toe te lichten

Lees “Discussieonderwerp augustus – Ons bewust worden van onze onderlinge verbondenheid” verder

Discussieonderwerp juli – De twee soorten geloof

Het Nichiren Boeddhisme leert ons om onze levenskracht op te roepen en door onze eigen wil en inspanningen het fundament te leggen voor een krachtig, inspirerend geloof waarmee we onszelf vastberaden kunnen uitdagen om onze moeilijkheden te overwinnen. Alles wordt bepaald door ons geloof. Laten we ons geloof verslappen als we te maken krijgen met ziekte of andere tegenslagen,  of gaan we vastbesloten door zonder ook maar één stap terug te doen? De essentie van geloof is dat we vooruit blijven gaan en nooit terugvallen. Alles wordt bepaald door ons hart en de spirit van ons geloof.

Nichiren Daishonin* schrijft: “Er zijn in deze tijd mensen die in de Lotus Soetra geloven. Het geloof van sommigen is als vuur, en dat van anderen als stromend water. Wanneer de eerstgenoemden naar de leerstellingen luisteren, laait hun hartstocht op als vuur, maar naarmate de tijd verstrijkt geven ze vaak hun geloof op. Een geloof als stromend water hebben, betekent voortdurend te geloven zonder ooit terug te vallen.” (GND-I, 151-52)

Lees “Discussieonderwerp juli – De twee soorten geloof” verder

Discussieonderwerp juni – De middenweg

De middenweg is een zoektocht naar een manier van leven die de grootste waarde geeft aan ons bestaan en die het lijden in de wereld verlicht. ‘De middenweg’ is te vinden in de constante, inspanning om onze boeddhistische wijsheid te gebruiken om onze uitdagingen te overwinnen. Shakyamuni’s leven is een voorbeeld van de betekenis van de ‘De middenweg’ als het pad tussen twee uitersten. Shakyamuni, geboren als prins, genoot een leven vol comfort en plezier. Maar uit ontevredenheid over het najagen van relatief geluk, ging hij op zoek naar een meer duurzame waarheid. Gedurende een periode van extreme ascetische beoefening, waarin hij zich onthield van voedsel en slaap, bracht hij zichzelf op de rand van fysieke uitputting. Toen hij de zinloosheid hiervan besefte, begon hij te mediteren met de diepe vastberadenheid om de waarheid van het bestaan te vinden, die hij tijdens zijn ascetische levenswijze en zijn luxueuze leven niet had gevonden. Op het moment, dat hij de twee uitersten van zelfdestructie en genotzucht afwees, werd Shakyamuni zich bewust van de ware aard van het leven; haar eeuwigheid, haar diepe bron van grenzeloze levenskracht en wijsheid.

Lees “Discussieonderwerp juni – De middenweg” verder

Discussieonderwerp mei – De gelijktijdigheid van oorzaak en gevolg

Het boeddhisme leert ons dat de wet van oorzaak en gevolg de basis van alle verschijnselen is. Positieve gedachten, woorden en daden veroorzaken een positief gevolg in ons leven, wat leidt tot geluk. Negatieve gedachten, woorden en daden daarentegen – die de waardigheid van het leven ondermijnen – leiden tot ongeluk. Dit wordt over het algemeen karma genoemd.

Andere boeddhistische leerstellingen dan de Lotus Soetra, geloven dat de boeddhistische beoefening een geleidelijk veranderingsproces is. Een proces waarin de in wezen gebrekkige en onvolmaakte gewone sterveling zijn levensstaat in de loop van vele levens geleidelijk aan verhoogt en transformeert in de volmaakte levensstaat van boeddhaschap.

Lees “Discussieonderwerp mei – De gelijktijdigheid van oorzaak en gevolg” verder

Discussieonderwerp april – Hoop creëren

President Ikeda schrijft het volgende over hoop: “Er zullen momenten zijn dat we, geconfronteerd met de wrede realiteit, alle hoop dreigen te verliezen. Als we geen hoop voelen, is het tijd om hoop te creëren. We kunnen dit doen door diep in onszelf te graven, op zoek naar zelfs maar het kleinste sprankje licht, naar een manier om onze impasse te doorbreken. Ons vermogen om hoop te creëren wordt juist vergroot en versterkt door onze moeilijke omstandigheden. Hoop die niet op de proef wordt gesteld, is niet meer dan een vluchtige droom. Hoop begint bij de uitdaging en de inspanning om naar een doel toe te werken, hoe ver weg dit doel ook lijkt. Het is veel beter om een ver en schijnbaar onmogelijk doel na te streven dan onszelf de groei die dergelijke doelen bieden te onthouden. Ik geloof dat de grootste tragedie in het leven niet de fysieke dood is, het is eerder de spirituele dood door het verlies van hoop, door onze mogelijkheden om te groeien op te geven.”1

Lees “Discussieonderwerp april – Hoop creëren” verder

Discussieonderwerp maart – De drieduizend gebieden in één enkel bestaansmoment

We bezitten op elk moment de kracht waarmee we ons leven en onze toekomst kunnen veranderen, en onze omgeving beïnvloeden. Ook al accepteren we theoretisch dat we een grenzeloos potentieel bezitten, toch voelen we ons in de praktijk vaak beperkt in onze mogelijkheden. Dit komt door onze beperkte visie op onszelf en de wereld. Onze normen en waarden, onze doelgerichtheid, waar we onze energie op richten en hoe we geluk omschrijven, hebben allemaal invloed op hoe we onze omgeving waarnemen en ervaren. We kunnen best heel comfortabel leven binnen deze beperkte visie op onszelf en de wereld, maar wanneer we worden uitgedaagd door een probleem of obstakel, lijden we omdat we ons overweldigd, hulpeloos of bang voelen.

Lees “Discussieonderwerp maart – De drieduizend gebieden in één enkel bestaansmoment” verder

Discussieonderwerp februari – Boeddhistische compassie

Het boeddhisme leert ons welke innerlijke tendensen ervoor zorgen dat we negatieve omstandigheden creëren zoals geweld, conflict, armoede, de vernietiging van het milieu en uitbuiting. De menselijke aard is de oorzaak van de grote problemen in de wereld, maar het is tegelijkertijd ook de oplossing. De tegenhanger van dit destructieve aspect van de menselijke aard, waarbij ons ego volledig en destructief tot uitdrukking komt, en het lijden dat het veroorzaakt, is compassie.

Lees “Discussieonderwerp februari – Boeddhistische compassie” verder