NIEUWS

Uitgelicht

Coronavirus

Na zorgvuldig beraad hebben we besloten alle bijeenkomsten en activiteiten van SGI Nederland, inclusief huisbezoeken, op te schorten tot 15 april 2020 in verband met de uitbraak van het coronavirus in Europa.

Wanneer we de goede gezondheid van slechts Ć©Ć©n persoon kunnen beschermen door deze beslissing om onze activiteiten tijdelijk op te schorten, vinden we dat het de juiste beslissing is. Ook willen we je informeren dat verschillende SGI-organisaties in Europa en de rest van de wereld al soortgelijke maatregelen hebben genomen, en ook SGI Europa heeft verzocht om de SGI activiteiten in Europa tijdelijk op te schorten. Als je vragen hebt over de tijdelijke stopzetting van de activiteiten en de sluiting van het Cultureel Centrum in Amsterdam tot 15 april 2020, neem dan alsjeblieft contact op met je verantwoordelijken in de regio of met de nationale verantwoordelijken.

Discussieonderwerp april – Geloof staat gelijk aan het dagelijks leven

Het boeddhisme wordt vaak afgeschilderd als een spirituele beoefening waarbij mensen zich afwenden van de uitdagingen van de realiteit van het leven en de problemen in de wereld. Voor de leden van de SGI zijn geloof en het dagelijks leven juist onscheidbaar.

Lees “Discussieonderwerp april – Geloof staat gelijk aan het dagelijks leven” verder

Discussieonderwerp maart 2020 – De betekenis van kosenrufu

Kosenrufu wordt vaak uitgelegd als wereldvrede. Wanneer we de boeddhistische filosofie in praktijk brengen heeft dit invloed op ons eigen leven en op de samenleving. Kosenrufu is een eeuwige stroom. Kosenrufu wordt niet op een bepaald tijdstip in de toekomst bereikt en houdt nooit op.

Lees “Discussieonderwerp maart 2020 – De betekenis van kosenrufu” verder

Discussieonderwerp februari 2020 – Iedere persoon is van onschatbare waarde

De essentie van de leer die de Boeddha gedurende zijn leven heeft verkondigd, is de Lotus Soetra, en de kern van de Lotus Soetra is te vinden in het hoofdstuk ā€˜Nooit Kleinerendā€™. Bodhisattva ā€˜Nooit Kleinerendā€™ benaderde iedere persoon die hij ontmoette op een open en onbevooroordeelde manier. Hij buigt naar hen en zegt: ā€œIk heb diep respect voor u; ik zou u nooit kleinerend of arrogant durven te bejegenen. Waarom niet? Omdat u allen het pad van de bodhisattva bewandelt en zeker boeddhaschap zult bereiken.ā€ (LSOC20, 308) Hij bleef alle mensen respecteren, ook al werd hij door hen bespot en aangevallen. Als gevolg daarvan bereikte hij boeddhaschap. Toen de mensen dit zagen, werden velen die hem ooit hadden bespot, zijn leerling en namen het geloof in de soetra aan.

Lees “Discussieonderwerp februari 2020 – Iedere persoon is van onschatbare waarde” verder

Discussieonderwerp januari 2020 – Vooruitgang maken in onze menselijke revolutie


Het woord ā€˜revolutieā€™ verwijst naar een verandering in onze denkwijze en ons gedrag. Simpel gezegd: vandaag een beter mens worden dan gisteren. Dit houdt in dat we compassie voor onszelf en anderen ontwikkelen en wijzer, sterker, gelukkiger en moediger worden.

Lees “Discussieonderwerp januari 2020 – Vooruitgang maken in onze menselijke revolutie” verder

Discussieonderwerp dec 2019 – Dankbaarheid verrijkt ons hart

Ons leven wordt voortdurend ondersteund door een uitgebreid netwerk van onzichtbare inspanningen van anderen en onze omgeving; van ons eten, de producten en voorzieningen die we gebruiken tot de steun die we van anderen krijgen in moeilijke tijden.

Lees “Discussieonderwerp dec 2019 – Dankbaarheid verrijkt ons hart” verder

Discussieonderwerp nov 2019 – Onze missie

ā€œHet feit dat we in deze wereld geboren zijn, betekent dat we allemaal een unieke missie hebben. Als dat niet zo was, zouden we niet geboren zijn. Alles in het universum heeft waarde. Alles heeft betekenis (…) Elk levend wezen heeft een unieke identiteit, rol en doelā€1, zegt president Daisaku Ikeda. In de SGI is onze missie niet iets wat ons van buitenaf wordt opgelegd, maar wat we zelf van binnenuit ontwikkelen. Het is eenvoudig gezegd onze missie om ons bewust te worden van ons oneindige potentieel en door onze unieke capaciteiten naar buiten te brengen een bijdrage te leveren op de plek waar we nu zijn. Onze capaciteiten schitteren het meest wanneer we actie ondernemen voor het geluk van anderen.

Lees “Discussieonderwerp nov 2019 – Onze missie” verder

Discussieonderwerp okt 2019 – Wijsheid

Wijsheid staat centraal in het boeddhisme, maar voor velen is het een vaag en ongrijpbaar begrip. Hoe worden we wijs? Kunnen we wijsheid ontwikkelen of worden we vanzelf wijs naarmate we ouder worden? Omdat we in onze hedendaagse samenleving meer belang hechten aan informatie en het vergaren van kennis, wordt wijsheid steeds minder belangrijk. We kunnen het belang van kennis zeker niet ontkennen, maar kennis kan zowel gebruikt worden om te vernietigen als het hoogste goed te creĆ«ren. Kennis op basis van wijsheid stuurt alles in de richting van het goede ā€“ het creĆ«ren van waarde.

Lees “Discussieonderwerp okt 2019 – Wijsheid” verder

Discussieonderwerp sep 2019 – Moed staat gelijk aan geluk

Als we iets willen bereiken in ons leven is het belangrijk dat we moed verzamelen en ontwikkelen. Veel mensen bevinden zich in een impasse. Ze zijn verlamd door angst en schijnbaar niet in staat de impasse te doorbreken en hun werkelijke potentieel naar buiten te brengen. Ook al weten we met ons verstand dat we een groot potentieel bezitten, als we niet de moed kunnen opbrengen om hiernaar te handelen, zal dat potentieel onbenut blijven.

Lees “Discussieonderwerp sep 2019 – Moed staat gelijk aan geluk” verder

Discussieonderwerp aug 2019 – Aardse verlangens leiden naar verlichting

Ons lijden wordt veroorzaakt door illusies, instinctieve verlangens en negatieve impulsen die inherent zijn aan het menselijk leven. Deze worden meestal aangeduid met ā€˜aardse verlangensā€™. De oorsprong van alle aardse verlangens ligt in de drie vergiften van woede, hebzucht en onwetendheid. Vroeg-boeddhistische leerstellingen streefden ernaar deze ā€˜vergiftenā€™ uit te roeien. Men dacht dat we alle aardse verlangens moeten uitroeien om verlichting te kunnen bereiken en ons te bevrijden van het lijden.

Lees “Discussieonderwerp aug 2019 – Aardse verlangens leiden naar verlichting” verder