Geschiedenis van de SGI

Nichiren Daishonins boeddhisme is in Japan 700 jaar lang van generatie op generatie doorgegeven. Tot op 18 november 1930 de Soka Gakkai (Organisatie voor het Creëren van Waarde) werd opgericht door de pedagogen Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944) en Josei Toda (1900-58).

De drie presidenten

In 1928 was Tsunesaburo Makiguchi in aanraking gekomen met het Nichiren Boeddhisme en vond daarin een holistische filosofie die overeenkwam met zijn eigen denkwijze. In 1930 stichtte hij samen met zijn jongere collega Josei Toda de Soka Kyoiku Gakkai, Genootschap voor Waardecreërende Educatie (de voorloper van de Soka Gakkai). Doordat Makiguchi een dieper inzicht kreeg in Nichiren Daishonins leerstellingen, werd de reikwijdte van de Soka Gakkai breder: van een beweging voor onderwijskundige hervorming naar een organisatie voor het creëren van een vreedzame samenleving door de innerlijke revolutie van het individu. Hierdoor bracht Makiguchi de oorspronkelijke instelling en bedoeling van Nichiren Daishonin tot leven en maakte het Nichiren Boeddhisme toepasbaar voor een hedendaags publiek.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog trachtte de militaristische regering in Japan trouw af te dwingen aan de keizer en aan hun oorlogsinspanningen door de mensen ertoe te brengen het shintoïsme als staatsgodsdienst te aanvaarden. Makiguchi weigerde een compromis te sluiten ten aanzien van de leer van Nichiren Daishonin. Hiervoor werd hij in 1943 gevangen gezet. Ondanks martelingen en ondervragingen weigerde hij zijn boeddhistisch geloof op te geven en op 18 november 1944 stierf hij in het Huis van Bewaring te Tokio.

Josei Toda, die Makiguchi beschouwde als zijn leermeester in het leven, belandde eveneens in de gevangenis. Hij overleefde het en werd in juli 1945 vrijgelaten. Toda besefte tijdens zijn gevangenschap, dat deze moderne tijd die ‘periode van conflicten’ is waarvoor de Lotus Soetra een oplossing zou brengen. Ondanks zijn zwakke lichamelijke conditie ging hij onmiddellijk aan de slag om de lekenorganisatie opnieuw op te bouwen en gaf haar de nieuwe naam ‘Soka Gakkai’. Onder druk van de overheid was het ledental sterk teruggelopen. Hij werkte Makiguchi’s theorie en filosofie van het creëren van waarde (soka) verder uit en verspreidde het Nichiren Boeddhisme in Japan. Onder zijn leiderschap groeide de beweging dermate uit, dat bij zijn overlijden in 1958 het ledental meer dan 750.000 huishoudens omvatte.

Josei Toda’s leerling Daisaku Ikeda werd op 3 mei 1960 de derde president van de Soka Gakkai; hij was toen 32 jaar. Dankzij Ikeda’s visie werd op 26 januari 1975 op het eiland Guam de Soka Gakkai Internationaal (SGI) opgericht in antwoord op de behoefte van een toenemend aantal Soka Gakkai-leden dat verspreid over de hele wereld beoefende. Daisaku Ikeda werd haar eerste president. Nu is de SGI uitgegroeid tot een wereldwijde boeddhistische lekenorganisatie van circa 12 miljoen leden in 192 landen en gebieden.

SGI ook een ngo

Als niet-gouvernementele organisatie (ngo), een organisatie met speciale raadgevende status bij verschillende afdelingen en agentschappen van de Verenigde Naties, speelt de SGI actief mee in wereldaangelegenheden en bouwt bruggen door middel van dialoog.

Eerbewijzen voor Daisaku Ikeda

Vastbesloten zijn leven in te zetten voor het vestigen van wereldvrede baande Daisaku Ikeda als president van de SGI de weg naar de wereldwijde verspreiding van het Nichiren Boeddhisme, ervan overtuigd dat dit humanistische boeddhisme zal bijdragen tot een grotere bewustwording van de waardigheid van het leven. In 1983 ontving hij de United Nations Peace Award; daarna volgden vele academische eerbewijzen en ereburgerschappen, de Internationale Tolerantieprijs van het Simon Wiesenthal Centrum, en de Rosa Parks Humanitaire Prijs.

Soka-onderwijs

Het Soka-onderwijssysteem dat Daisaku Ikeda heeft opgericht omvat Soka-basisscholen en -middelbare scholen; de Soka Universiteit (SUJ, Japan); het Soka Vrouwencollege; de Soka Universiteit van Amerika (SUA, Californië); en Soka-kleuterscholen in Japan, Singapore, Maleisië en Hongkong.

Ikeda’s dialogen

Sinds het begin van de jaren zeventig heeft Ikeda dialogen gevoerd met vooraanstaande personen uit de hele wereld op het gebied van politiek, cultuur, onderwijs en wetenschap. Meer dan vijftig hiervan zijn in boekvorm uitgegeven met personen als Michail Gorbatsjov, Elise Boulding, Joseph Rotblat en André Malraux.

Cultuur

Ikeda richtte een aantal onafhankelijke onderzoeksinstellingen op om de visie van het koesteren van dialoog en solidariteit voor vrede te bevorderen. Deze instellingen zijn onder andere het Boston Onderzoekscentrum voor de 21e  Eeuw (dat in 2009 de naam Ikeda Centrum voor Vrede, Kennis en Dialoog heeft gekregen), het Toda Instituut voor Wereldvrede en Beleidsonderzoek en het Instituut voor Oosterse Filosofie. Ook heeft hij culturele instellingen opgericht zoals het Min-On Concertgenootschap en het Tokio Fuji Museum voor Schone Kunsten. In 1991 werd het Victor Hugo Huis van de Literatuur in Bièvres, Frankrijk, opgericht ter ere van de grote Franse dichter en schrijver.

De nieuwe menselijke revolutie

De kern van de filosofie die de SGI uitdraagt, kan worden samengevat in het concept ‘menselijke revolutie’, wat duidt op een fundamentele verandering in de prioriteiten die de mens stelt, op basis van de idee dat een verandering in de lotsbestemming van een enkel individu de lotsbestemming van de hele mensheid kan veranderen. Dit vormt het hoofdthema van president Ikeda’s romanseries ‘De menselijke revolutie’ en ‘De nieuwe menselijke revolutie’.

De instelling van meester en leerling

De drie presidenten van de Soka Gakkai – Makiguchi, Toda en Ikeda – werden geboren in de 20e eeuw, de eeuw van oorlog, een geschikte tijd voor de wereldwijde verspreiding van Nichiren Daishonins boeddhisme dat gebaseerd is op het allesomvattende respect voor het  leven, dat de essentie vormt van de Lotus Soetra. Op basis van de eenheid van meester en leerling herontdekten zij de leer van Nichiren Daishonin, richtten de Soka Gakkai op, legden een sterke basis in Japan en verspreidden deze leer over de hele wereld. Daarom kunnen zij als leermeesters worden beschouwd. Juist omdat in de SGI deze meester-leerlingrelatie leeft, kunnen wij de spirit van de Lotus Soetra erven.

Geef een reactie