Discussieonderwerp januari 2020 – Vooruitgang maken in onze menselijke revolutie


Het woord ‘revolutie’ verwijst naar een verandering in onze denkwijze en ons gedrag. Simpel gezegd: vandaag een beter mens worden dan gisteren. Dit houdt in dat we compassie voor onszelf en anderen ontwikkelen en wijzer, sterker, gelukkiger en moediger worden.

Ons leven, zowel ons lichaam als onze geest, is een uitdrukking van Nam-myoho-renge-kyo, en menselijke revolutie is het proces waarmee we Nam-myoho-renge-kyo, oftewel boeddhaschap, manifesteren. Hierbij breken we uit ons kleine zelf, dat ons gevangen houdt in egoïsme en ego en kunnen we ons inzetten voor het geluk van onszelf en anderen.

Daisaku Ikeda heeft eens de volgende zeven punten gegeven waarmee we kunnen nagaan of we vooruitgaan in onze menselijke revolutie: op je gezondheid letten; ons met een jeugdige spirit inspannen; voorspoed creëren; wijsheid ontwikkelen; met passie leven; onze overtuiging verdiepen; en de ene overwinning na de andere behalen. Het boeddhisme leert ons dat we met echte compassie anderen kunnen bereiken en de kloof tussen mensen dichten. Dit is de basis voor het creëren van een vreedzame harmonie tussen mensen, wat het doel van het boeddhisme is.

Omdat het soms een uitdaging is om compassie te voelen, kunnen we door moedig handelen onze compassie naar buiten brengen. Ondanks onze oprechte boeddhistische beoefening lopen we soms toch vast of voelen we ons ongelukkig. President Ikeda zegt hierover: “Als je de neiging hebt om makkelijk ontmoedigd te raken, is het belangrijk dat je, iedere keer dat dit gebeurt, je vastberadenheid vernieuwt. Mensen die vastbesloten zijn om hun problemen als een mogelijkheid om te groeien zien en steeds weer proberen vooruit te gaan met onwankelbaar optimisme, zullen zeker hun menselijke revolutie kunnen maken.”[1] 

De sleutel is om nooit op te geven, welke uitdaging of tegenslag we ook tegenkomen. Zolang we volharden in onze boeddhistische beoefening, zullen we een diepe innerlijke verandering ondergaan en, als gevolg hiervan, feitelijk bewijs in onze omgeving zien. Als we anderen moedig en compassievol helpen, wordt deze toewijding aan het welzijn van anderen de drijfveer voor onze menselijke revolutie en het veranderen van ons eigen leven en dat van de gehele mensheid.

* Hoe daag jij je menselijke revolutie uit en heb je daar een voorbeeld van?

* Heb je een ervaring met het maken van je menselijke revolutie en heb je hiervan feitelijk bewijs in je omgeving gezien?


[1] Daisaku Ikeda, The Wisdom for Creating Happiness and Peace ( De wijsheid voor het creëren van geluk en vrede), deel 2, 8.