Discussieonderwerp dec 2019 – Dankbaarheid verrijkt ons hart

Ons leven wordt voortdurend ondersteund door een uitgebreid netwerk van onzichtbare inspanningen van anderen en onze omgeving; van ons eten, de producten en voorzieningen die we gebruiken tot de steun die we van anderen krijgen in moeilijke tijden.

Dankbaarheid houdt in dat we waardering voelen voor anderen of de vriendelijkheid of vrijgevigheid van anderen beantwoorden. Ondankbaarheid daarentegen komt voort uit de arrogante gedachte dat we los van anderen en onze omgeving bestaan. Als we uit het oog verliezen dat we afhankelijk van elkaar zijn, vallen we ten prooi aan de negatieve impuls van jaloezie en hebzucht.

Door onze gevoelens van waardering verhogen we onze levensstaat en verbreden we ons perspectief. Hoe meer ons leven zich ontwikkelt, hoe dieper onze dankbaarheid wordt, tot het punt waarop we zelfs waardering voelen voor de problemen die we tegenkomen.

President Daisaku Ikeda roept jongeren vaak op om moeilijke uitdagingen aan te gaan, om te kunnen groeien. Met waardering terugkijken naar het overwinnen van moeilijke uitdagingen is het bewijs van spirituele groei. De zwaarste moeilijkheden begroeten met een gevoel van dankbaarheid, op basis van een sterk vertrouwen in de uiteindelijke overwinning, is een uitdrukking van de vrije levensstaat van boeddhaschap.

Josei Toda, de tweede president van de Soka Gakkai, zei: “Werkelijke grootsheid betekent dat we, zelfs als we vergeten wat we voor anderen hebben gedaan, nooit vergeten wat anderen voor ons hebben gedaan en we altijd ons best doen om onze dankbaarheid te uiten. Dat is de schitterende kracht van het boeddhisme. Mensen die op deze manier leven, stralen integriteit, karakter, vrijgevigheid en charme uit.”[1] 

President Ikeda schrijft: “Het terugbetalen van iemands dankbaarheid is de hoogste deugd. Geen dankbaarheid uitdrukken is een weerspiegeling van een leven dat wordt beheerst door negativiteit.”[2] Als we ons geloof in de Mystieke Wet verdiepen, onze fundamentele duisternis doorbreken en trouw blijven aan ons grotere zelf, zullen we een grenzeloze waardering voelen voor de mensen om ons heen die ons hebben geholpen te worden wie we zijn.

Elke keer als we ‘dank je wel’ zeggen, fonkelt ons hart en komt er een sterke levenskracht uit het diepst van ons wezen omhoog.

* Voel je door je boeddhistische beoefening meer dankbaarheid en heb je hier een voorbeeld van?

* Kun je dankbaarheid voelen voor je problemen of obstakels en heb je daar een ervaring mee?


[1] Daisaku Ikeda, Learning From Nichiren’s Writings: The Teachings for Victory (Leren van de geschriften van Nichiren: de leerstellingen voor de overwinning), deel 4, 28.

[2] Daisaku Ikeda, The Hope-Filled Teachings (De hoopvolle leerstellingen), 222.