Discussieonderwerp nov 2019 – Onze missie

“Het feit dat we in deze wereld geboren zijn, betekent dat we allemaal een unieke missie hebben. Als dat niet zo was, zouden we niet geboren zijn. Alles in het universum heeft waarde. Alles heeft betekenis (…) Elk levend wezen heeft een unieke identiteit, rol en doel”1, zegt president Daisaku Ikeda. In de SGI is onze missie niet iets wat ons van buitenaf wordt opgelegd, maar wat we zelf van binnenuit ontwikkelen. Het is eenvoudig gezegd onze missie om ons bewust te worden van ons oneindige potentieel en door onze unieke capaciteiten naar buiten te brengen een bijdrage te leveren op de plek waar we nu zijn. Onze capaciteiten schitteren het meest wanneer we actie ondernemen voor het geluk van anderen.

We hebben een belangrijke missie om ook anderen bewust te maken van hun grenzeloos grote potentieel en hen te helpen gelukkig te worden door hen te vertellen over de Mystieke Wet van Nam-myoho-renge-kyo. Dit is de missie van degenen die het Nichiren Boeddhisme beoefenen – de Bodhisattva’s van de Aarde.

Daisaku Ikeda schrijft ook: “Je bewust worden van je missie als Bodhisattva van de Aarde betekent dat je je bewust wordt van de essentie van je eigen leven. Dat je werkelijk beseft waarom je geboren bent, waarom je leeft. Er is geen grotere vreugde, vervulling of trots dan wanneer je je bewust wordt van je eeuwige missie.”2

In De nieuwe menselijke revolutie staat: “Shin’ichi ging dieper in op de ware aard van de Bodhisattva’s van de Aarde: ‘Het essentiële kenmerk van een bodhisattva is zijn gelofte. De gelofte van de Bodhisattva’s van de Aarde is het verspreiden van de Lotus Soetra. Daarom is het belangrijk dat we met heel ons hart chanten voor onze gelofte om iedereen om ons heen geluk te geven.”3

De beste manier om ons gevoel van missie te ontwikkelen, is om de uitdaging die voor ons ligt aan te gaan en met onze boeddhistische beoefening onze grenzeloze energie, wijsheid, moed en overtuiging naar buiten te brengen om vooruit te blijven gaan. Zoals Daisaku Ikeda het uitdrukt: “Je ontdekt je missie niet als je niets doet. Je moet jezelf ergens in uitdagen, het maakt niet uit waarin. Als je dan door blijft zetten, wordt de richting die je op moet gaan vanzelf duidelijk.”4 Hierdoor ontwikkelen we onze capaciteit om bij te dragen aan kosenrufu en een leven vol vervulling en vreugde op te bouwen.

  • Ben je je bewust van je missie als Bodhisattva van de Aarde en hoe uit zich dat in je dagelijks leven?
  • Hoe koppel je jouw persoonlijke doelen aan je missie als Bodhisattva van de Aarde?