Discussieonderwerp okt 2019 – Wijsheid

Wijsheid staat centraal in het boeddhisme, maar voor velen is het een vaag en ongrijpbaar begrip. Hoe worden we wijs? Kunnen we wijsheid ontwikkelen of worden we vanzelf wijs naarmate we ouder worden? Omdat we in onze hedendaagse samenleving meer belang hechten aan informatie en het vergaren van kennis, wordt wijsheid steeds minder belangrijk. We kunnen het belang van kennis zeker niet ontkennen, maar kennis kan zowel gebruikt worden om te vernietigen als het hoogste goed te creëren. Kennis op basis van wijsheid stuurt alles in de richting van het goede – het creëren van waarde.

Een boeddha is een persoon van grenzeloze wijsheid die deze aangeboren wijsheid manifesteert. Wij kunnen dezelfde boeddhawijsheid naar buiten brengen door het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo waardoor we onze grenzeloze wijsheid, moed, levenskracht en compassie manifesteren.

Het boeddhisme beschouwt het universum, en het leven zelf, als de belichaming van compassie. Door onze beoefening smelt ons leven samen met de compassievolle werking van het universum. Wanneer we met compassie handelen – in harmonie met de levenskracht van het universum – manifesteren we onze aangeboren wijsheid. Anderen aanmoedigen en hoop geven, brengt onze grenzeloze boeddhanatuur naar buiten die de bekrompen grens van ons kleine ego overstijgt. Wijsheid en compassie zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Met onze wijsheid kunnen we de diepgewortelde opvattingen van ons ‘gewoontedenken’ overwinnen en met andere ogen naar een bepaalde situatie kijken. We zien dan de dingen zoals ze werkelijk zijn en kunnen een objectief oordeel vellen. We zien daardoor de essentie van het probleem en slaan een zeker pad naar geluk in. Het boeddhisme vergelijkt wijsheid met een heldere spiegel die de werkelijkheid precies weerspiegelt zoals ze is. We zien dan duidelijk dat ons leven verbonden is met alle andere levens en dat we onderling van elkaar afhankelijk zijn.

Hoe meer we ons best doen om een onbaatzuchtige instelling te ontwikkelen, hoe meer boeddhawijsheid we naar buiten brengen en hoe meer we onze kennis, talenten en unieke karaktereigenschappen voor ons eigen geluk en het geluk van anderen kunnen gebruiken.

President Ikeda zegt: “Meester zijn over onze geest betekent dat we onze wijsheid, die diep in ons leven aanwezig is, ontwikkelen. Deze komt alleen in grenzeloze overvloed naar buiten als we vastberaden en met compassie andere mensen helpen.”[1]

* Heb je een ervaring met het ontwikkelen van wijsheid door het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo en hoe heb je die wijsheid gebruikt om waarde te creëren?  

* President Ikeda zegt dat onze wijsheid alleen in grenzeloze overvloed naar buiten komt als we andere mensen met compassie helpen. Heb je dat wel eens ervaren?


[1]  Uit een toespraak aan de Tribhuvan Universiteit in Nepal in 1995.