Discussieonderwerp sep 2019 – Moed staat gelijk aan geluk

Als we iets willen bereiken in ons leven is het belangrijk dat we moed verzamelen en ontwikkelen. Veel mensen bevinden zich in een impasse. Ze zijn verlamd door angst en schijnbaar niet in staat de impasse te doorbreken en hun werkelijke potentieel naar buiten te brengen. Ook al weten we met ons verstand dat we een groot potentieel bezitten, als we niet de moed kunnen opbrengen om hiernaar te handelen, zal dat potentieel onbenut blijven.

Moedige mensen bereiken meestal hun doelen en realiseren hun dromen. Moed is niet alleen een heldhaftige actie in tijden van gevaar – het is ook de volhardende niet zo glamoureuze inspanning om te handelen voor wat juist is. Toch weerhoudt een fundamenteel gebrek aan moed de mensen vaak het juiste te doen.

Het boeddhisme hecht grote waarde aan moed of onbevreesdheid. Nichiren Daishonin drong er in een van zijn brieven bij zijn volgelingen op aan: “U moet in uw hart niet de minste angst hebben. Gebrek aan moed weerhoudt iemand ervan boeddhaschap te bereiken.” (GND-I, 124)

Het boeddhisme leert ons ook dat onze inspanningen om te groeien en onszelf te ontwikkelen onvermijdelijk weerstand zullen oproepen, zowel binnen als buiten onszelf. Door te volharden als we obstakels tegenkomen en ze te overwinnen, kunnen we onze innerlijke schat aan mogelijkheden openen en onze aangeboren verlichting manifesteren. Dit proces vraagt natuurlijk om moed, maar ook om geloof. Onze boeddhistische beoefening is een constante oefening in geloof – geloof in onszelf – in de vaak harde realiteit van het leven. Dit is geworteld in de wetenschap dat een positieve verandering in ons eigen leven ook een verandering teweeg zal brengen in het grotere geheel van het leven, waar we deel van uitmaken.

Moed tonen is nauw verbonden met onze overtuiging. De overtuiging dat we het recht en de mogelijkheid hebben om gelukkig, vrij en voldaan te zijn en anderen helpen hetzelfde te doen. Een dergelijke overtuiging is de basis van sociale rechtvaardigheid en het is de kern van de boeddhistische filosofie. Daarom beschouwt het boeddhisme moed als een essentieel element om anderen met compassie te helpen. Het is ook de sleutel om ons eigen leven te veranderen. De transformerende kwaliteit van moed, een eigenschap van onze boeddhanatuur, bevindt zich op ieder moment in ons en roepen we op door het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo.

President Ikeda zei eens: “De kleine dingen zijn belangrijk. Wat misschien een kleine daad van moed lijkt, is toch moed. Het belangrijkste is dat we bereid zijn om een stap vooruit te zetten.”[1]

* Wat betekent moed voor jou?

* Heb je een ervaring met het bereiken van je doel door moedig actie te ondernemen?


[1] https://www.sgi.org/about-us/buddhist-concepts/courage.html.