Discussieonderwerp aug 2019 – Aardse verlangens leiden naar verlichting

Ons lijden wordt veroorzaakt door illusies, instinctieve verlangens en negatieve impulsen die inherent zijn aan het menselijk leven. Deze worden meestal aangeduid met ‘aardse verlangens’. De oorsprong van alle aardse verlangens ligt in de drie vergiften van woede, hebzucht en onwetendheid. Vroeg-boeddhistische leerstellingen streefden ernaar deze ‘vergiften’ uit te roeien. Men dacht dat we alle aardse verlangens moeten uitroeien om verlichting te kunnen bereiken en ons te bevrijden van het lijden.

De Lotus Soetra, waar het Nichiren Boeddhisme op gebaseerd is, leert ons juist dat onze verlangens een wezenlijk onderdeel van het leven zijn, en dat ze onlosmakelijk verbonden zijn met verlichting. Zolang we leven, zullen we verlangens, illusies en impulsen hebben. Eten, slapen en de liefde zijn allemaal om van te genieten en nodig om te overleven. We streven er daarom niet naar om onze verlangens uit te roeien, maar juist om ze in verlichting te transformeren. Anders zou boeddhaschap een soort bovenmenselijke levensstaat zijn die onbereikbaar is en ver van ons af staat.

Het leven dat met al haar lijden in duisternis is gehuld, bevindt zich als het ware in een donkere kamer. Om alles goed te kunnen zien hoeven we alleen maar het licht aan te doen. De kamer blijft altijd hetzelfde of het er nu licht of donker is. Hetzelfde geldt voor ons leven dat in de kern ook hetzelfde blijft, of het nu misleid of verlicht is. We hebben iets nodig waarmee we licht kunnen maken, en dat doen we door het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo. Hierdoor worden we ons bewust van onze aangeboren boeddhanatuur en versterken we deze. We roepen de wijsheid op waarmee we onze verlangens en problemen in waarde kunnen omzetten. Zo transformeren we ons lijden en onze moeilijkheden tot ‘de brandstof’ die we nodig hebben om onze grenzeloze wijsheid, compassie, moed en overtuiging op te roepen waardoor we nog wijzer en sterker worden en de mensen om ons heen nog beter kunnen helpen. We veranderen van gewone mensen die gevangen zitten in hun verlangens, in mensen die het verlichte aspect van alle dingen tot uitdrukking brengen.

President Ikeda zegt: “De Mystieke Wet [Nam-myoho-renge-kyo] is het belangrijkste middel waarmee we onze grenzeloze inherente kracht oproepen. Met deze kracht kunnen we onze aardse verlangens, of illusies veranderen in wijsheid – net zoals de lentezon het ijs en de sneeuw laat smelten.”[1]

* Hoe kunnen we onze aardse verlangens en moeilijkheden gebruiken als ‘brandstof’ naar onze verlichting?

* Heb je een ervaring met het transformeren van aardse verlangens?


[1]  Daisaku Ikeda, Lezingenreeks ‘De erfenis van de hoogste Wet van het leven, 143.