Discussie juli 2016

Studie

Discussieonderwerp – De eenheid van meester en leerling

Download Nederlands

Download English

In algemene zin is een leermeester iemand die anderen vaardigheden, vakkennis of een levenswijze aanleert. In het boeddhisme geeft de leermeester de Wet door. We brengen de Wet in praktijk en verspreiden haar.

Geloof in het boeddhisme van Nichiren Daishonin is altijd gebaseerd op de Wet. Nichiren Daishonin schreef niet voor niets: “Vertrouw op de Wet en niet op personen.” (WND-I, 114) De relatie tussen meester en leerling is cruciaal om de Wet op de juiste wijze te beoefenen. De basis van de meester-leerlingrelatie in het boeddhisme is de gedeelde gelofte om samen te werken voor het geluk van de mensen, en hen in staat te stellen hun lijden te veranderen in een bron van groei en kracht.

Deze gedeelde inspanning creëert een diepe band tussen leermeester en leerling. Het is de sleutel waarmee we een gelukkig leven kunnen opbouwen, en anderen in staat stellen hetzelfde te doen. Zonder deze gedeelde inspanning van de leerling wordt de leermeester slechts aanbeden en verliest het boeddhisme zijn kracht.

Het boeddhisme is een filosofie die gebaseerd is op de overtuiging dat er ieder moment in ieder mens een grenzeloze bron van moed, compassie en creatieve energie aanwezig is. De leermeester maakt de leerlingen hiervan bewust en blijft hen herinneren aan hun oneindige potentieel.
De leermeester dient als voorbeeld; we hoeven hem niet te imiteren, maar eerder leren van zijn voorbeeld of levenswijze. De leerling past deze levenshouding toe op zijn of haar eigen leven. Daarvoor is een leraar die de Wet correct beoefent van groot belang.

“De relatie tussen meester en leerling is te vergelijken tussen die van naald en draad. De leermeester is de naald en de leerling de draad. Bij het naaien gaat de naald eerst door de stof heen, maar uiteindelijk is die niet meer nodig en is het de draad die overblijft en alles bijeenhoudt.”*

  • Wat betekent de meester-leerlingrelatie voor jou? En hoe gebruik je die in het dagelijks leven?
  • Heb je een ervaring met het ontwikkelen van jouw meester-leerlingrelatie?

* Daisaku Ikeda, The New Human Revolution, deel 9, 135.