Discussieonderwerp juli 2019 – Een zoekende geest

In het boeddhisme is een zoekende geest het startpunt van onze beoefening. Het is de instelling waarmee we naar verlichting of boeddhaschap zoeken. Door onze inspanningen om correct te beoefenen en ons geloof te verdiepen, hoe lang we ook beoefenen, brengen we ons hoogste potentieel naar buiten. Dit versterkt ook het besef van onze missie om anderen te helpen hetzelfde te doen.

Naarmate we vooruitgaan in onze boeddhistische beoefening, ontwikkelen we onze wijsheid, moed, compassie en levenskracht (boeddhaschap) waardoor we niet toegeven aan zwakheden als negativiteit, apathie en twijfel. Door het ontwikkelen van een zoekende geest kunnen we deze negativiteit herkennen en blijven uitdagen en overwinnen.

De eenheid van leermeester en leerling is hierbij een belangrijk element. Het is van vitaal belang dat we ernaar blijven zoeken te leren van onze leermeester waardoor we makkelijker en met meer vertrouwen vooruitkomen in het leven. Als we helemaal alleen het boeddhisme bestuderen kunnen we moeilijke beginselen tegenkomen die we niet begrijpen waardoor ons geloof stagneert. Een goede leermeester helpt ons de leer op een correcte manier te begrijpen en toe te passen terwijl hij ons ook motiveert om te blijven leren.

Het boeddhisme geeft ons de kracht om ons lot in eigen handen te nemen. Dit is gebaseerd op de overtuiging dat we boeddhaschap bezitten. De leermeester helpt de leerling zich daarvan bewust te worden en blijft hem of haar aan dit hoogste potentieel herinneren. Zoals president Ikeda schrijft: “Een echte leermeester in het boeddhisme herinnert ons eraan te streven naar verlichting en geluk, voor onszelf en anderen.”[1] Het gaat om de balans tussen moedig onze problemen het hoofd bieden, groeien, ons verder ontwikkelen en ons tegelijkertijd inzetten voor het geluk van anderen. Wanneer de spirit van de eenheid van leermeester en leerling ontbreekt in ons geloof, geven we makkelijk toe aan zwakheden als angst, arrogantie, woede en gemakzucht en zoeken we alleen naar persoonlijke voldoening. President Ikeda zegt hierover: “Een leermeester helpt ons de ogen te openen voor onze eigen zwakheden en ze moedig te overwinnen.”[2] De leermeester-leerling relatie is een moedige ontdekkingsreis in onszelf. Het is zeker niet de bedoeling dat we onze leermeester imiteren. De leerling kiest ervoor om het hart  van de leermeester te kennen en van hem te leren. Oprechte leermeesters leiden hun leerlingen op tot capabele mensen die hen zullen overtreffen. Degenen die het pad van leermeester en leerling naar kosenrufu bewandelen, zullen nooit in een impasse raken.

* Wat betekent een zoekende geest voor jou?

* Heb je je geloof kunnen verdiepen door je zoekende geest en heb je hier een voorbeeld van?


[1] Uit de SGI Quarterly van januari 2010.

[2] Idem.