Discussieonderwerp juni 2019 – Karma

Karma is de opeenstapeling van de oorzaken die we leggen en de gevolgen hiervan. Het beïnvloedt onze toekomst en werkt tot diep in ons leven door. Het Sanskriet woord karma betekende oorspronkelijk ‘handeling of actie’. In het boeddhisme betekent het dat elke actie – alles wat we denken, zeggen en doen – een latente invloed op ons leven heeft. Deze invloed, of karma, wordt waarneembaar wanneer het door iets van buitenaf wordt geactiveerd. Onze acties in het verleden bepalen onze omstandigheden in het heden, en bepalen onze acties in het heden op hun beurt onze toekomst.

Door het beginsel van het veranderen van karma in het Nichiren Boeddhisme, kunnen we onze problemen overwinnen. Het geeft hoop, moed en vertrouwen. Ieder mens heeft de kracht in zich om zijn of haar negatieve karma positief te veranderen. Het Nichiren Boeddhisme leert ons dat we ons karma kunnen veranderen door onze aangeboren boeddhanatuur te manifesteren. Net zoals de ontelbare sterren aan de hemel verdwijnen op het moment dat de zon opkomt, kan de onpeilbare hoeveelheid negatief karma in ons leven worden getransformeerd wanneer we de levensstaat van boeddhaschap manifesteren.

Het veranderen van karma is niets anders dan de negatieve tendensen in ons leven te veranderen en een gelukkig leven op te bouwen. Nichiren Daishonin legde dit met een passage uit een van Shakyamuni’s soetra’s uit: “Als u wilt begrijpen welke oorzaken u in het verleden hebt gelegd, kijk dan naar de gevolgen die in het heden zichtbaar zijn. En als u wilt weten welke gevolgen zich in de toekomst zullen manifesteren, kijk dan naar de oorzaken die u nu legt.” (GND-II, 202) Daarom is onze houding, ons innerlijk besluit op dit moment belangrijk. We creëren onze toekomst door wat we op dit moment denken, zeggen of doen.

Karma verdwijnt niet na de dood; we nemen het mee naar het volgende leven. Ook ons lijden in dit leven gaat in het volgende leven door. Daarom moeten we ons geloof niet opgeven als we in de loop van onze beoefening te maken krijgen met problemen of vervolging. Onze moeilijkheden zijn juist een kans om ons karma te veranderen en te groeien. Met de beoefening van het Nichiren Boeddhisme spannen we ons in voor ons fundamenteel en eeuwigdurend geluk en dat van anderen.

*  Waarom zijn problemen een kans om ons karma te veranderen?

*  Wat betekent het om van je karma je missie te maken en heb je daar een ervaring mee?